PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Algoritmy komprese dat - NSWI072
Anglický název: Data Compression Algorithms
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ksvi.mff.cuni.cz/~dvorak/vyuka/NSWI072/
Garant: doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KSVI (04.05.2015)
Přednáška podává přehled algoritmů používaných pro bezztrátovou i ztrátovou kompresi dat. Bezztrátová komprese dat • Statistické metody: Huffmanův kód, aritmetické kódování, adaptivní algoritmy, metody s konečným kontextem • Teorie informace a teoretické meze bezztrátové komprese • Slovníkové metody tříd LZ77 a LZ78, aplikace gzip, formáty GIF a PNG • Burrowsova-Wheelerova transformace, aplikace bzip2 Ztrátová komprese dat • skalární kvantizace • diferenční kódování, metody DPCM a ADPCM • transformační metody, standard JPEG • subpásmové kódování, standard MP3 • komprese videa,
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc. (13.10.2017)

Předmět je zakončen ústní zkouškou. Otázky, které jsou u zkoušky pokládány, čerpají z témat, uvedených v sylabu předmětu, a to v rozsahu, v němž jsou tato témata probírána na přednášce.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc. (13.10.2017)

G. A. Harris, P. D. Johnson, D. R. Hankerson, Introduction to Information Theory and Data Compression, 2nd ed., Chapman & Hall/CRC, New York, 2003.

A. Moffat, A. Turpin, Compression and Coding Algorithms, Kluwer Academic Publishers, Boston, 2002.

K. Sayood, Introduction to Data Compression, 5th ed., Morgan Kauffmann Publishers, San Francisco, 2017.

D. Salomon, G. Motta, D. Bryant, Handbook of Data Compression, 5th edition, Springer-Verlag, 2009.

J. Čapek, P. Fabián, Komprimace dat: Principy a praxe, Computer Press, 2000.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc. (01.05.2015)
Bezztrátová komprese dat

• statistické metody: Huffmanův kód, aritmetické kódování, adaptivní algoritmy, metody s konečným kontextem

• teorie informace a teoretické meze bezztrátové komprese

• slovníkové metody tříd LZ77 a LZ78, aplikace gzip, formáty GIF a PNG

• Burrowsova-Wheelerova transformace, aplikace bzip2

Ztrátová komprese dat

• skalární kvantizace

• diferenční kódování, metody DPCM a ADPCM

• transformační metody, standard JPEG

• subpásmové kódování, standard MP3

• komprese videa, standard MPEG

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: T_KSVI (04.05.2015)

Znalosti na úrovni předmětu Pravděpodobnost a statistika.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK