PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ochrana informací 2 - NSWI071
Anglický název: Information Security 2
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://kiwi.ms.mff.cuni.cz/~elib/_pages/knihovna_all.html
Garant: RNDr. Antonín Beneš, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Korekvizity : NSWI089
Je prerekvizitou pro: NSWI083
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (27.04.2011)
Základní přehled o problematice ochrany informací. Diskutovány budou možné zdroje ohrožení, metody ochrany proti těmto nebezpečím, způsob návrhu globální bezpečnostní strategie.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Antonín Beneš, Ph.D. (24.05.2017)

PFLEEGER,PFLEEGER, LAWRENCE: "Security in Computing", Prentice-Hall, 2015

SCHNEIER, "Applied Cryptography", John Wiley & Sons, 1996

MENEZES, OORSCHOT, VANSTONE, „Handbook of Applied Cryptography“, CRC Press, 1996

GOLDREICH, „The Foundations of Cryptography“, Cambridge University Press, 2001 (vol. 1), 2004 (vol 2.),

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Antonín Beneš, Ph.D. (24.05.2017)

Historický přehled kryptografie - aneb proč jsou šifry (ne)bezpečné

Symetrické šifrovaní algoritmy - od DESu po AES a dále

Streamové šifry - od těch, které už nemáme rádi (RC4) až po ty, které ještě nemáme rádi (Trivium, Salsa)

Asymetrická kryptografie počínaje El-Gamalovým šifrováním a konče podepisovacími schématy s příponou

Pravděpodobnostní šifrování, Hybridní šifry, ...

Generátory a kryptografické hashovací funkce - třeba BBS, Yarrow, hashe od MDC-2 až po SHA-3

Správa klíčů - kerberos a PKI nevyjímaje

Kryptografické protokoly - házení korunou i podepisování kontraktů

Útoky proti metodám kryptografické ochrany

... a další.

Přednáška je průběžně doplňována a přepisována tak, aby stále odrážela vývoj oboru. Každý rok připíšeme něco nového, téměř každý rok o něčem, co jsme dosud probírali prohlásíme, že takhle už ne. Přijďte se podívat, jak moc se změnila kryptografie za dobu, co přednáška na MFF běží.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK