PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Start-up nebo korporace - Tajemství kariéry v IT - NSWI063
Anglický název: Start-up or corporation: Introduction to a career in IT
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (02.05.2017)
Účastníci získají přehled o kariéře ve start-upu a v prostředí velkých firem. Budou pracovat s případovými studiemi velkých IT korporátních projektů a dále absolventů s úspěšnou IT kariérou. V praktické části založíme ve třídě virtuální firmu, která si projde běžným procesem jako skutečný start-up, tedy definice cílů, tvorba business plánu, minimální prodejný produkt až po prezentaci před investory a hodnotiteli v pražském start-up inkubátoru. Tím získají účastníci zkušenost s tím, které klíčové hodnoty a principy jsou důležité pro profesionální a tvořivou komunikaci, spolupráci a leadership.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D. (06.10.2017)

Zápočet je udělen za účast (min. 70%), práci na domácích úkolech a za ověření znalostí závěrečným pohovorem. Vzhledem k tomu, že základní podmínkou získání zápočtu je systematická práce během semestru, jsou vyloučeny opravné termíny zápočtu.

Literatura -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (27.04.2017)

Martin Knotek - Chci uspět v IT (2014)

Maurya, Ash. Running Lean: Iterate from Plan a to a Plan That Works. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2012.

Cuddy, Amy. Presence: Bringing Your Boldest Self to Your Biggest Challenges. New York: Little, Brown and Company, 2015.

Stephen R. Covey, The 7 habits of highly effective people, Powerful lessons in personal change, Simon & Schuster, New York, 1990.

www.prince2.com, www.ipma.ch, www.pmi.org,

http://en.wikipedia.org/wiki/ITIL

https://www.opengroup.org/togaf/

Sylabus -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (27.04.2017)

1. Co je úspěch a jak ho dosáhnout.

Workshop: Brainstorming o nápadech, založení třídního virtuálního projektu

2. Co je start-up

Workshop: Stanovení cílů a rozdělení rolí

3. Kariérní poradna - trh práce a jak získat práci

Workshop: Najímání pracovníků do projektu

4. Plán projektu a business plán

Workshop: Tvorba business plánu (Lean Canvas)

5. Vedení týmu vývojářů / vývojář v zahraničí

Workshop: Řešení konfliktů v pracovním ýmu

6. Případová studie - Úspěšný český start-up

Workshop: Definice a příprava produktu/služby (Minimum Viable Product - MVP)

7. Kariéra v korporaci

Workshop: Tvorba prezentace MVP pro korporátního zákazníka

8. Projektové řízení v IT

Workshop: Projektový plán - jak vytvoříme produkt a rozjedeme virtuální firmu

9. Případová studie - kariéra absolventa v korporaci a kariéra ve start-upu

Workshop: Příprava prezentace do inkubátoru

10. Prezentace v pražském inkubátoru před profesionálními hodnotiteli a investory

11. Případová studie - IT korporátní projekt

Workshop: Vyhodnocení zpětné vazby z inkubátoru a zapracování do našeho produktu

12. Tvořivá komunikace a vedení týmu

Workshop: Uzavření projektu (Další možné kroky)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK