PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Výběrový seminář z distribuovaných a komponentových systémů II - NSWI058
Anglický název: Advanced topics in distributed and component-based systems II
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://d3s.mff.cuni.cz/research/seminar
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: doc. RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
Třída: DS, softwarové systémy
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_I (26.05.2005)
Seminář se zabývá studiem aktuálních výsledků z oblastí distribuovaných a komponentových systémů. Zaměření semináře zahrnuje metody formální specifikace, formální verifikace, model checking, analýzy kódu, model driven development, správu konfigurace a software deployment a hodnoceni výkonnosti. Zvláštní pozornost je věnována vrstvě middleware a nejnovějším pokrokům v souvisejích programových technologiích pro tvorbu distribuovaných aplikací - jak objektových, tak komponentových.
Literatura
Poslední úprava: T_KSI (03.05.2006)

Sborniky z mezinarodnich ACM a IEEE konferenci:

OOPSLA, ECOOP, Formal Methods, DOA, APSEC, ICSE a dalsich

seznam na http://nenya.ms.mff.cuni.cz/conf-conferences.phtml

Sylabus -
Poslední úprava: G_I (26.05.2005)

Seminář se zabývá studiem aktuálních výsledků z oblastí distribuovaných a komponentových systémů. Zaměření semináře zahrnuje metody formální specifikace, formální verifikace, model checking, analýzy kódu, model driven development, správu konfigurace a software deployment a hodnoceni výkonnosti. Zvláštní pozornost je věnována vrstvě middleware a nejnovějším pokrokům v souvisejích programových technologiích pro tvorbu distribuovaných aplikací - jak objektových, tak komponentových.

V rámci semináře účastníci a hosté referují o svých nejnovějších výsledcích výzkumu, a také o výsledcích aktuálně publikovaných ve sbornících hlavních mezinárodních konferencí a v odborných časopisech.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK