PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Výběrový seminář z distribuovaných a komponentových systémů I - NSWI057
Anglický název: Advanced topics in distributed and component-based systems I
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://d3s.mff.cuni.cz/seminar
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
Třída: DS, softwarové systémy
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Anotace -
Poslední úprava: G_I (26.05.2005)
Seminář se zabývá studiem aktuálních výsledků z oblastí distribuovaných a komponentových systémů. Zaměření semináře zahrnuje metody formální specifikace, formální verifikace, model checking, analýzy kódu, model driven development, správu konfiguracea software deployment a hodnoceni výkonnosti. Zvláštní pozornost je věnována vrstvě middleware a nejnovějším pokrokům v souvisejích programových technologiích pro tvorbu distribuovaných aplikací - jak objektových, tak komponentových.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. (06.10.2017)

Zápočet se uděluje za prezentaci na semináři v anglickém jazyce. Téma je třeba si nechat schválit garantem předmětu. Požadavky na prezentaci (její délku, hloubku, a další parametry) se mohou lišit v závislosti na konkrétním typu prezentace a jejím tématu. Posouzení prezentace, tedy to, jestli za ni student dostane zápočet, je plně v kompetenci garanta předmětu. Z povahy věci nelze přesné požadavky obecně stanovit. V průběhu semestru se student o zápočet může pokusit maximálně pětkrát. Zároveň úspěšné splnění podmínek pro získání zápočtu nevylučuje další prezentaci v rámci tohoto předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: G_I (26.05.2005)

Seminář se zabývá studiem aktuálních výsledků z oblastí distribuovaných a komponentových systémů. Zaměření semináře zahrnuje metody formální specifikace, formální verifikace, model checking, analýzy kódu, model driven development, správu konfigurace a software deployment a hodnoceni výkonnosti. Zvláštní pozornost je věnována vrstvě middleware a nejnovějším pokrokům v souvisejích programových technologiích pro tvorbu distribuovaných aplikací - jak objektových, tak komponentových.

V rámci semináře účastníci a hosté referují o svých nejnovějších výsledcích výzkumu, a také o výsledcích aktuálně publikovaných ve sbornících hlavních mezinárodních konferencí a v odborných časopisech.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK