PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Softwarové inženýrství pro spolehlivé systémy - NSWI054
Anglický název: Software Engineering for Dependable Systems
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/software_engineering_dependable_systems/
Garant: prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Anotace -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (05.01.2015)
Kurz poskytuje seznámení se základními technikami a koncepty pro návrh a modelování spolehlivých systémů a cyber-physical systémů. Kurz pokrývá: základní koncepty spolehlivosti, softwarové procesy pro vývoj spolehlivých systémů (V-model apod.), certifikace, návrh software s pomocí model-driven development, jazyky pro popis SW a HW architektury (SysML, AADL apod.), koncepty autonomních systémů (MAPE-K) a techniky jejich návrhu (goal-based design – TROPOS apod.).
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D. (06.10.2017)

Zápočet je udělen na základě docházky (alespoň 80%), aktivní práce na hodinách a práce na případných domácích úkolech. Vzhledem k tomu, že základní podmínkou získání zápočtu je systematická práce během semestru, jsou vyloučeny opravné termíny zápočtu.

Literatura -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (05.01.2015)

Kordon, F., Hugues, J., Canals, A, Dohoet, A. (Eds.): Embedded Systems: Analysis and Modeling with SysML, UML and AADL, Wiley, 2013

Bresciani, P., Giorgini, P., Giunchiglia, F., Mylopoulos, J., Perini, A.: TROPOS: An Agent-Oriented Software Development Methodology, Journal of Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, Kluwer, 2004

Lamsweerde, A.: Requirements Engineering: From System Goals to UML Models to Software Specifications, Wiley, 2009

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK