PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do softwarového inženýrství - NSWI041
Anglický název: Introduction to Software Engineering
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://cunicz-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/11165798_cuni_cz/EgKI3IKkpt1AkqjQIHan22oBerY2NTJ6dihmmrLHf_3Izw
Garant: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (11.12.2018)
Úvodní kurz do problematiky softwarového inženýrství. Zabývá se problémy, které je třeba řešit při vytváření softwarových systémů, od sběru požadavků, přes analýzu a návrh, až po implementaci a testování.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. (29.04.2021)

Vypracování seminárního projektu a složení zkoušky.

Seminární projekt je týmovým projektem vypracovávaným v průběhu semestru na základě zadání cvičícího. Průběžné výsledky seminárního projektu jsou pravidelně konzultovány se cvičícím a prezentovány ostatním studentům v rámci cvičení dle harmonogramu určeného cvičícím.

Materiály k organizaci cvičení najdete na nástěnce.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. (02.05.2022)

Sommerville, I.: Software Engineering (10th ed.). Pearson, 2015.

Pressman, R.: Software Engineering: A Practitioner's Approach (8th ed.). McGraw-Hill, 2019.

McComb, D.: Software Wasteland. Technics Publication, 2018.

Millett, S.: Patterns, Principles, and Practices of Domain-Driven Design (1st ed.). Wrox, 2015.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. (02.05.2022)

1. Úvod do SW inženýrství

2. Procesy vývoje SW systémů

3. Sběr a analýza požadavků na SW systém

4. Návrh SW systémů

5. Testování SW systémů

6. Management SW projektů

7. Právní aspekty SW (licence, open-source)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK