PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do softwarového inženýrství - NSWI041
Anglický název: Introduction to Software Engineering
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (11.12.2018)
Úvodní kurz do problematiky softwarového inženýrství pro magisterské studenty. Zabývá se problémy, které je třeba řešit při vytváření softwarových systémů, od sběru požadavků, přes analýzu a návrh, až po implementaci a testování.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. (17.06.2019)

Vypracování seminárního projektu a složení zkoušky

Literatura
Poslední úprava: doc. Ing. Karel Richta, CSc. (02.09.2011)

Arlow, J., Neustadt I.: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací. Computer Press, 2007.

Bieliková, M: Softvérové inžinierstvo - Princípy a manažment. Skripta STU, Bratislava 2000.

Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I.: The Unified Modeling Language User Guide (2nd ed.). Addison Wesley, 2005.

Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I.: The Unified Software Development Process. Addison Wesley, 1999.

Fowler M.: Destilované UML. Grada, Praha 2009.

Kanisová, Müller: UML srozumitelně. Computer Press, Brno 2004.

Pressman, R.: Software Engineering (6th ed.). McGraw-Hill, 2005.

Richta, K., Sochor, J.: Softwarové inženýrství I. Skripta FEL ČVUT, Praha 1998 (bohužel již vyprodána).

Schmuller, J.: Myslíme v jazyku UML. Grada, Praha 2001.

Sommerville, I.: Software Engineering (8th ed.). Addison-Wesley, 2006.

Šešera, L., Mičovský, A., Červeň, J.: Datové modelování v příkladech. Grada, Praha 2001.

Vrana, I., Richta, K.: Zásady a postupy zavádní podnikových informacních systému. Grada, Praha 2004.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. (15.06.2018)

1. Úvod do SW inženýrství

2. Procesy vývoje SW systémů

3. Sběr a analýza požadavků na softwarový systém

4. Modelování softwarových systémů pomocí UML.

5. Testování SW.

6. Management SW projektů.

7. Právní aspekty SW (licence, open-source).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK