PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Programování pro Windows I - NSWI036
Anglický název: Programming for Windows - I
Zajišťuje: Středisko informatické sítě a laboratoří (32-SISAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.win.ms.mff.cuni.cz
Garant: RNDr. Vojtěch Jákl
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Je korekvizitou pro: NSWI037
Je neslučitelnost pro: NPRM027
Je prerekvizitou pro: NPRM030, NPRM040
Je záměnnost pro: NPRM027
Anotace -
Poslední úprava: G_I (07.06.2007)
Komparativní programování pro Windows - základní principy tvorby aplikací - porovnání Win32 API a .NET.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Jákl (13.02.2012)

Petzold Charles: Programming Windows, Fifth Edition, Microsoft Press 1998

(+ český překlad)

Petzold Charles: Programming Microsoft Windows with C#, Microsoft Press 2002

(+ český překlad)

Prosise Jeff: Programming Microsoft .NET, Microsoft Press 2002

Petzold Charles: Application = Code + Markup, Microsoft Press 2006

Petzold Charles: 3D Programming for Windows, Microsoft Press 2008

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Jákl (13.02.2012)

Principy tvorby uživatelského rozhraní Windows aplikací.

Struktura Win32 API aplikace, zpracování zpráv i v .NET aplikaci, P/Invoke.

Programování UI ve WPF/XAML

atributy, binding, resources, styly, templates, reakce na události

grafika, transformace, animace a 3D grafika.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK