PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Pokročilé aspekty softwarového inženýrství - NSWI026
Anglický název: Advanced aspects of software engineering
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www.profinit.eu/univerzity/predmet/pokrocile-aspekty-softwaroveho-inzenyrstvi/
Garant: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
Bohumír Zoubek
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (06.05.2013)
Témata softwarového inženýrství probíraná pohledem odborníků z praxe. Jeden až dva odborníci se během semestru budou věnovat několika tématům softwarového inženýrství na reálných projektových příkladech.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (02.03.2015)

Sommerville, I.: Software Engineering (8.vydání). Addison-Wesley, 2006.

Pressman, R.S., Pressman, R.: Software Engineering (6.vydání). McGraw-Hill, 2004.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (27.09.2016)

Hlavní snahou předmětu je ilustrovat běžný projektový život tak, jak jej posluchač s největší pravděpodobností v blízké budoucnosti zažije a bude po zbytek své praxe proživat. V průběhu semestru budou probrány jednotlivé oblasti softwarového inženýrství vždy s potřebným teoretickým úvodem, ale současně s velkým důrazem na praxi, praktické zkušenosti a s řadou ukázek a příkladů.

Témata:

  • Software process
  • Requirements Engineering
  • Software architecture
  • Proposals, estimation, project history, measurement
  • Construction
  • Testing
  • QA, documentation
  • Configuration management
  • Maintenance
  • Software project management

Podrobný sylabus, plán přednášek a cvičení, slajdy z přednášek a další informace:

https://www.profinit.eu/univerzity/predmet/pokrocile-aspekty-softwaroveho-inzenyrstvi/

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK