Operační systémy - NSWI004
Anglický název: Operating Systems
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://d3s.mff.cuni.cz/osy
Garant: prof. Ing. Petr Tůma, Dr.
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Neslučitelnost : NSWI200, NSWX004
Záměnnost : NSWI200, NSWX004
Je neslučitelnost pro: NSWX004, NSWI200
Je prerekvizitou pro: NSWI161
Je záměnnost pro: NSWX004, NSWI200
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: TUMA (01.05.2007)
Předmět poskytuje informace o architektuře operačních systémů a funkcích správy procesů, správy paměti, ovladačů periferií, systémů souborů, sítí, bezpečnosti. Všechny funkce jsou ilustrovány na současných operačních systémech, implementace vybraných funkcí je procvičována tvorbou výukového operačního systému. Upozornění pro studenty kombinovaného studia: předmět vyžaduje práci během semestru.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. Ing. Petr Tůma, Dr. (25.09.2020)

Během semestru se řeší testy a praktické úlohy, které jsou hodnoceny na procentuální stupnici. Hodnocení odráží správnost a u praktických úloh další vlastnosti řešení (dokumentace, kvalita návrhu, styl). K získání zápočtu je nutné získat alespoň 50 procentních bodů v jednotlivých aspektech hodnocení, výsledná známka je pak určena z průměru přidělených bodů (minimum 50 na "dobře", 70 na "velmi dobře", 85 na "výborně"). Vzhledem k tomu, že základní podmínkou získání zápočtu je systematická práce během semestru, jsou vyloučeny opravné termíny zápočtu.

Literatura -
Poslední úprava: prof. Ing. Petr Tůma, Dr. (25.09.2020)

Arpaci-Dusseau et al.: Operating Systems: Three Easy Pieces. http://www.ostep.org

Anderson et al.: Operating Systems Principles and Practice

Silberschatz et al.: Operating System Concepts

Tanenbaum et al.: Modern Operating Systems

MIPS R4000 Microprocessor User’s Manual

Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual

Sylabus -
Poslední úprava: prof. Ing. Petr Tůma, Dr. (29.09.2021)

Role operačních systémů, základní architektura, základní koncepty.

Správa procesů. Procesy a vlákna, životní cyklus. Paralelismus, plánování, přepínání kontextu. Komunikace, sdílení paměti, zasílání zpráv. Synchronizace, synchronizační problémy, uváznutí, stárnutí, typy čekání, synchronizační nástroje.

Správa paměti. Virtualizace, stránkování, segmentace, algoritmy výměny stránek. Správa paměti v rámci procesu, kód, halda, zásobník, garbage collection.

Periferie. Architektura ovladačů, synchronní a asynchronní rozhraní. Ovladače konkrétních zařízení.

Systémy souborů. Uživatelské rozhraní, abstrakce, operace. Implementace, principy.