PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vestavěné systémy a systémy reálného času - NSWE001
Anglický název: Embedded and Real Time Systems
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/nswe001
Garant: prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Je neslučitelnost pro: NSWX001
Je záměnnost pro: NSWX001
Anotace -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (30.04.2012)
Kurz představuje úvod do embedded a realtime systémů. Kurz pokrývá základní teorie a koncepty, plánování, dále pak návrh, komunikaci a distribuované embedded realtime systémy. Předmět předpokládá základní znalosti operačních systémů a programování v jazyce C.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D. (06.10.2017)

Zápočet je udělen za vyřešení semestrálního úkolu. Zkouška má formu písemky. Výsledná známka z předmětu se určí jako na základě kvality řešení semestrálního úkolu (max. 60 bodů) a bodů ze zkouškové písemky (max. 40 bodů). Zápočet je nutnou podmínkou k účasti na zkoušce.

Literatura -
Poslední úprava: T_KSI (19.03.2008)

Giorgio C. Buttazzo: Hard Real-Time Computing Systems, Kluwer AP, ISBN: 0-7923-9994-3

Sam Siewert: Real-Time Embedded Systems and Components, Charles River Media, ISBN: 1-58450-468-4

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D. (29.04.2011)

1. Úvod do real-time embedded systémů. Definice pojmů. Co jsou a co nejsou realtime systémy. Příklady systémů. Proč embedded realtime systémy ?

2. Realtime operační systémy (RTOS). Porovnání s obecnými OS, funkce RTOS, systémová volání, správa chyb, atd.

3. Plánování v real-time systémech a analýza odezvy.

3.1. Dynamické a statické plánování

3.2. Rate Monotonic scheduling

3.3. Deadline Monotonic scheduling

3.4. Earliest Deadline scheduling

3.5. Processor demand analysis

3.6. Porovnání planování Rate Monotonic a Earliest Deadline

3.7. Sdílené prostředky, blokování, priority inheritance protocol, priority ceiling protocol, analýza odezvy při použítí blokování.

3.8. Offline plánování.

3.9. Aperiodické servery.

3.10. Plánování na multi-procesorech

3.11. Soft real-time plánování

4. Návrh embedded realtime systémů. Metody návrhu. Specifikace temporálních požadavků. Case study.

5. Model-based design s použitím specializovaných nástrojů, simulace.

6. Komunikace v realtime systémech. Komunikační protokoly (CAN-bus, TTP).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK