PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Časové řady - cvičení - NSTP165
Anglický název: Time Series - exercises
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Korekvizity : NSTP007
Záměnnost : NMST537
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (23.05.2008)
Cvičení k přednášce Časové řady (NSTP007).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (23.05.2008)

Viz NSTP007.

Literatura -
Poslední úprava: T_KPMS (23.05.2008)

Viz NSTP007.

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (27.05.2008)

Cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (23.05.2008)

Viz NSTP007.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK