PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Stochastické programování a aproximace - NSTP134
Anglický název: Stochastic Programming and Approximation
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc.
Třída: DS, ekonometrie a operační výzkum
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Záměnnost : NMEK615
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (22.05.2008)
Seminář je určen doktorandům. Je věnován novým poznatkům ze stochastického programování a jeho aplikací.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (22.05.2008)

Cílem předmětu je získání přehledu o nových směrech a poznatcích ze stochastického programování a jeho aplikací a diskuse výsledků účastníků před kvalifikovaným kolektivem.

Dalším cílem je příprava kvalitních prezentací pro mezinárodní vědecké akce a navazujících publikací.

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (27.05.2008)

Seminář.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK