PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
V době od 18.8. 18h do 19.8. 2h proběhne odstávka studijního informačního systému.
Výběry z konečných populací - NSTP027
Anglický název: Finite Population Samples
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013 do 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Ing. Marek Omelka, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Záměnnost : NMST438
Je neslučitelnost pro: NMST438
Je záměnnost pro: NMST438
Anotace -
Poslední úprava: G_M (17.05.2012)

Základní metody výběru z konečného souboru. Odhad charakteristik konečného souboru. Aplikace na výběrová šetření. Předpoklady: NSTP022 nebo NSTP097.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (30.05.2008)

Základní principy a metody vyběrů z konečného souboru, odhady charakteristik konečného souboru a aplikace na výběrová šetření.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (05.05.2011)

Cochran, W. G. (1977). Sampling Techniques. Wiley, New York. Third Edition

Čermák, V.: Výběrové statistické zjišťování. SNTL Praha, 1980

Särndal, C.-E., Swensson, B., and Wretman, J. (1992). Model Assisted Survey Sampling. Springer, New York.

Vorlíčková, D. (1985). Výběry z konečných souborù. Univerzita Karlova. Skripta

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (27.05.2008)

Přednáška.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2011)

1. Základní pojmy: Populace, výběrový plán, opora výběru, populační a výběrový úhrn a průměr.

2. Prostý náhodný výběr bez vracení.

3. Systematický výběr.

4. Výběry s nestejnými pravděpodobnostmi - Poissonovský výběr a jeho modifikace.

5. Stratifikovaný (oblastní) výběr, optimální alokace.

6. Odhady s využitím modelu ("Model assisted estimation") - poměrový odhad, regresní odhad, kalibrační model.

7. Skupinový a vícestupňový výběr .

8. Nonresponse.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: G_M (17.05.2012)

Předpoklady: NSTP022 nebo NSTP097.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK