PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2008/2009
   Přihlásit přes CAS
Topologické metody ve funkcionální analýze II - NRFA080
Anglický název: Topological Methods in Functional Analysis II
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2008 do 2008
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: doc. RNDr. Petr Holický, CSc.
prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.
Třída: DS, matematická analýza
Kategorizace předmětu: Matematika > Funkční analýza, Topologie a kategorie
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KMA (22.05.2008)
Studium diferencovatelnosti konvexních funkcí na Banachových prostorech.
Sylabus -
Poslední úprava: T_KMA (22.05.2008)

Diferencovatelnost konvexních funkcí, souvislost s fragmentovaností, Namiokova věta o oddělené spojitosti, Asplundovy a slabě Asplundovy prostory - charakterizace a příklady.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK