PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Design programovacích jazyků - NPRG075
Anglický název: Programming language design
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. (26.04.2023)
Cílem předmětu je ukázat studentům jak navrhovat lepší programovací jazyky, vývojářské nástroje, programátorské frameworky a knihovny. Předmět se zabývá systematickými přístupy pro design programovacích jazyků a knihoven, od formálních metod založených na logice a teorii programovacích jazyků po metody human-computer interaction založené na kvalitativních a kvantitativních uživatelských studiích. Přemět je vyučován jednou za dva roky. Výuka předmětu alternuje s předmětem NPRG077.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. (12.05.2022)

Zápočet bude udělen za dokončení malého individuálního projektu, který používá některou z metod představených v předmětu pro návrh nového nebo zhodnocení existujícího jazyka či knihovny.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. (12.05.2022)

Chasins, S.E., Glassman, E.L. and Sunshine, J., 2021. PL and HCI: better together. Communications of the ACM, 64(8), pp.98-106.

Pierce, B.C., 2002. Types and programming languages. MIT Press.

Carroll, J.M. ed., 2003. HCI models, theories, and frameworks: Toward a multidisciplinary science. Elsevier.

Montfort, N., Baudoin, P., Bell, J., Bogost, I. and Douglass, J., 2014. 10 PRINT CHR $(205.5+ RND (1));: GOTO 10. MIT Press.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. (12.05.2022)

1. Úvod do metod pro studium programování: Co lze vlastně zkoumat na programovacích jazycích?

2. Pohled do historie programovacích nástrojů: Zapomenuté myšlenky které stojí za znovuobjevení

3. Programování z pohledu designu: Návrh nových interaktivních programovacích systémů

4. Studium návrhu programovacích systémů: Případové studie, uživatelské studie a empirické metody

5. Matematický pohled na programování: Formální modely programovacích jazyků

6. Důkazy o programovacích jazycích: Typy a vlastnosti funkcionálních programovacích jazyků

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK