PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Programování v jazyce Rust - NPRG073
Anglický název: Programming in Rust Language
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://d3s.mff.cuni.cz/teaching/nprg073
Garant: prof. Ing. Petr Tůma, Dr.
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Prerekvizity : NPRG031
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. (09.09.2021)
Základní kurz programování v jazyce Rust.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. Ing. Petr Tůma, Dr. (21.09.2021)

Podmínkou získání zápočtu je dokončení zápočtového programu zadaného podle dohody s vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. Ing. Petr Tůma, Dr. (21.09.2021)

1. Introduction - Example program in Rust - Tools and project structure - How simple things are done - Using libraries

2. Basic features - Documentation and best practices - Printing, formatting and debugging - Mutable and imutable variables - Value and reference passing

3. Data structures - Structured data types - Algebraic data types - Pattern matching - Error handling

4. Object life cycle - Object construction - Builder pattern - Moving, borrowing, copying, cloning - Boxed objects - Memory safety

5. Polymorphic programming - Simple templates - Traits and boxes - Practical applications

6. Concurrency - Thread safety - Ownership passing - Mutual exclusion

7. Conclusion - Questions and answers - Code from students - What next?

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK