PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
The C Programming Language - NPRG066
Anglický název: The C Programming Language
Zajišťuje: Středisko informatické sítě a laboratoří (32-SISAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Jan Pechanec
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Forstová (19.04.2018)
Seminář zahrnuje jazyk C v rozsahu standardů C90 a C99. Je zaměřen na studenty, kteří nemají žádnou předchozí zkušenost s tímto jazykem. Předpokládá se ale základní znalost programovacích pojmů jako je proměnná, příkaz přiřazení, cyklus, nebo funkce. Seminář klade silný důraz na praktické procvičení probrané látky během každého cvičení psaním a spouštěním reálných programů napsaných v jazyce C.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (22.05.2017)

The C Programming Language; 2nd Edition; Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie; Prentice Hall; 1988

Expert C Programming: Deep C Secrets; Peter van der Linden; Prentice Hall, 1994

Učebnice jazyka C; 6. vydání; Pavel Herout; nakladatelství Kopp

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (22.05.2017)
 • historie jazyka C, standardy, motivace
 • styly psaní C kódu, základní primitiva jazyka
 • deklarace/definice funkcí, lokální a globální proměnné
 • pole, ternární operátor
 • konverze číselných typů, reprezentace záporných čísel
 • řetězce
 • ukazatele, operátor reference a dereference, aritmetika ukazatelů, pole

ukazatelů

 • dynamická alokace paměti
 • struktury, uniony
 • čtení složitých deklarací
 • const, enum, typedef, bitová pole
 • bitové operace
 • ladící nástroje a techniky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK