PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Programování uživatelských rozhraní v .NET - NPRG064
Anglický název: Programming user interfaces in .NET
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/ui_dotnet/
Garant: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Korekvizity : NPRG035
Anotace -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (29.04.2016)
Cílem předmětu je seznámit posluchače s řešením problémů a s postupy programování moderních aplikací s grafickým uživatelským rozhraním na platformě .NET. Základní koncepty moderních GUI aplikací si ukážeme na knihovně Windows Forms, budou ale vysvětleny i pokročilé postupy, které využívají knihovny WPF/XAML, stejně tak bude představen i deklarativní jazyk XAML. Předmět se zabývá i technologií ASP.NET a jejím použitím pro tvorbu dynamických webových stránek. Předpokládá se znalost objektového a událostmi řízeného programování na úrovni NPRG031, a dobrou znalost C# a .NET na úrovni NPRG035.
Literatura -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (29.04.2016)

Adam Nathan: WPF 4 Unleashed, Sams, 2010

Chris Sells, Ian Griffiths: Programming WPF, 2nd Edition, O’Reilly, 2007

Microsoft Developer Network Library, http://msdn.microsoft.com/library/

Source code of platform libraries for .NET, http://referencesource.microsoft.com/

Sylabus -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (29.04.2016)

Tvorba desktopových aplikací s grafickým uživatelským rozhraním pomocí Windows Forms (WinForms)

Globalizace aplikací: pokročilá práce s řetězci, základy znakové sady Unicode (kódování UTF-8, UTF-16, combining characters, atd.), podpora .NET pro Unicode, problémy související s lokalizací aplikací a jejich řešení v .NET

Pokročilé přístupy k tvorbě GUI aplikací (oddělení vzhledu a chování, atd.): WPF (Windows Presentation Foundation) a Silverlight a XAML

Možnosti platformy .NET pro tvorbu her a zobrazování 3D grafiky - XNA (MonoGame), alternativy k Managed DirectX, Ogre3D, WaveEngine.

Tvorba webových aplikací: ASP.NET WebForms a ASP.NET MVC

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK