PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pokročilé programování pro .NET II - NPRG057
Anglický název: Advanced .NET Programming II
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/nprg057
Garant: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Korekvizity : NPRG035, NPRG038
Anotace -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (16.05.2012)
Cílem předmětu je posluchače seznámit s pokročilými technologiemi poskytovanými standardně platformou .NET. Po absolvování předmětu by měli mít studenti široký přehled o technologiích pro tvorbu servisně orientovaných architektur a webových služeb, práci s XML daty a relačními databázemi, tvorbu dynamických webových aplikací a pokročilých uživatelských rozhraní, a měli být schopni je efektivně využít v reálných projektech nad platformou .NET. Předpokládá se dobrá znalost jazyka C# a základních i pokročilých principů platformy .NET na úrovni předmětů NPRG035 a NPRG038.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D. (04.09.2013)

Jeffrey Richter: CLR via C#, 3rd Edition, Microsoft Press, 2010

Jon Skeet: C# in Depth, 2nd Edition, Manning Publications, 2010

Christian Nagel et al.: Professional C# 2008, Wrox, 2008

Gordon Hogenson: Foundations of C++/CLI: The Visual C++ Language for .NET 3.5, 2nd Edition, Apress, 2008

Steven Pratschner: Customizing the Microsoft .NET Framework Common Language Runtime, Microsoft Press, 2005

Adam Nathan: WPF 4 Unleashed, Sams, 2010

Chris Sells, Ian Griffiths: Programming WPF, 2nd Edition, O’Reilly, 2007

Microsoft Developer Network Library, http://msdn.microsoft.com/library/

Zdrojové kódy knihoven platformy .NET, http://referencesource.microsoft.com/

Sylabus -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (16.05.2012)

Podpora pro service oriented architectures (SOA) - (webové) služby a WCF.

Workflows a jejich využití pri tvorbe aplikací (WF).

Práce s XML daty - push/pull prístup, DOM.

Podpora pro transakcní zpracování

Deklarativní zpusoby programování a paralelizace aplikací: LINQ (to Objects), PLINQ.

Práce s daty uloženými v databázích: ADO.NET, Entity Framework, LINQ to SQL, apod.

Tvorba webových aplikací: ASP.NET.

Pokrocilé prístupy k tvorbe GUI aplikací (oddelení vzhledu a chování, atd.): WPF a Silverlight.

Možnosti platformy .NET pro tvorbu her a zobrazování 3D grafiky - XNA, alternativy k Managed DirectX, Ogre3D.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK