PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Programování mobilních zařízení - NPRG056
Anglický název: Mobile Devices Programming
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/nprg056
Garant: doc. RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Neslučitelnost : NPRX056
Záměnnost : NPRX056
Je neslučitelnost pro: NPRX056
Je záměnnost pro: NPRX056
Anotace -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (21.04.2017)
Kurz představuje základní koncepty vývoje aplikací pro mobilní zařízení, se zaměřením na nejrozšířenější platformu - Android. Platforma iOS a její základní principy budou v případě zájmu studentů rovněž stručně představeny. Kurz je zaměřen jak na obecné koncepty mobilního vývoje, tak na specifika platformy Andriod. Kurz má podobu tutoriálu, kde přednášející na konkrétních aplikacích představují jednotlivé koncepty. Z přednášek bude pořízen audiovizuální záznam, který bude studentům k dispozici.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. (06.10.2017)

Pro získání zápočtu je nutné odevzdat zápočtový program v termínu. Z povahy věci tedy není možné zápočet opakovat.

Literatura -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (06.04.2017)

iOS Dev Center: http://developer.apple.com/devcenter/ios/index.action

Android Developers: http://developer.android.com/index.html

Windows Developer Center: https://developer.microsoft.com/en-us/windows

Sylabus -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (21.04.2017)

Obecné koncepty

Tvorba aplikací

Komponenty aplikace

Vytváření UI

Asynchronicita (Vlákna, Procesy, specifika platformy)

Systémové služby

Komunikace mezi aplikacemi

Distribuce a instalace

Spouštění a testování

Emulátor

Obecné doporučené postupy

Stručné seznámení s platformou iOS

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK