PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Softwarová praxe - NPRG046
Anglický název: Software Praxis
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016 do 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: ročníková práce
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Korekvizity : NPRG045
Neslučitelnost : NPRG034
Anotace -
Poslední úprava: G_I (24.04.2012)

Dokončení implementace a dokumentace rozsáhlejšího ročníkového projektu, jehož specifikace a pilotní verze byla splněna v rámci předmětu Ročníkový projekt.
Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (26.09.2017)

Pouze pro dobíhající studenty studující podle studijních plánů před r. 2015

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK