PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Programování mikrokontrolerů - NPRG037
Anglický název: Microcontroller Programming
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ktiml.mff.cuni.cz/~obdrzalek/vyuka/NPRG037/
Garant: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Neslučitelnost : NPRX037
Záměnnost : NPRX037
Je neslučitelnost pro: NPRX037
Je záměnnost pro: NPRX037
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (10.03.2005)
Předmět se věnuje programování mikrokontrolerů a jejich využitím pro jednoduché aplikace. Na přednášce se posluchači seznámí s obecnými vlastnostmi mikrokontrolerů a jejich programováním v assembleru i vyšších jazycích, v rámci cvičení si programování vybraného skutečného mikrokontroleru prakticky vyzkoušejí.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jan Hric (07.06.2019)

TBA

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. David Obdržálek, Ph.D. (06.10.2017)

Zápočet je udělen za aktivní účast na výuce, průběžné vypracovávání domácích úkolů a vypracování projektu - softwarového díla pro dohodnutý mikrokontroler (typicky v návaznosti na konkrétní hardware).

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. David Obdržálek, Ph.D. (15.09.2016)

Firemní literatura, například:

arduino.cc raspberrypi.org beagleboard.org

Atmel AVR & ARM Microcontrollers Datasheets

Microchip PICmicro Reference Manuals

Hitachi Microcomputer Products Lineup

Motorola Microcontrollers Documentation Library

(podle konkrétní platformy)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. David Obdržálek, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška je praktická a obvykle sestává z vyřešení zadaného problému (například strukturální návrh a naprogramování aplikace s mikrokontrolery) za použití prostředků korespondujících se syllabem a s obsahem přednášky a cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. David Obdržálek, Ph.D. (06.09.2023)

Teoretičtější přehledová část: přehled architektur, periferie mikrokontrolerů, emulátory a simulátory, programovací prostředky.

Praktičtější část + cvičení: například Atmel AVR, RPi 2040, Micro:bit a podobné - dle aktuální situace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK