PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ročníkový projekt - specifikace - NPRG033
Anglický název: Academic Year Project - Specification
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ulita.ms.mff.cuni.cz/mff/sylaby/rp.html
Garant: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Neslučitelnost : NPRG045
Záměnnost : NPRG045
Je korekvizitou pro: NPRG034
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (26.03.2009)
Samostatné vypracování náročnějšího programu v libovolném programovacím jazyce a příslušné vývojové a uživatelské dokumentace jako završení výuky individuálního programování. Tento program se může stát základem pro individuální projekt požadovaný k bakalářské zkoušce z informatiky. Zápočet bude udělen za vypracování detailní specifikace a předvedení rozpracované verze díla. Předmět je určen JEN studentům, kteří začali studium NEJPOZDEJI 07/08. Studenti, kteří začali studium od 08/09 si zapisují NPRG045,
Literatura
Poslední úprava: T_KSI (10.05.2006)

Příslušná dokumentace k použitým vývojovým nástrojům a oblastem řešení

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (30.09.2005)

1. Úvodní hromadná schůzka a seznámení se s pravidly, požadavky a termíny

2. Zápis k vedoucím projektů

2. Zadání a specifikace

3. Pilotní verze

Práce na projektu bude pokračovat v následujícím semestru v rámci předmětu PRG034.

Každá trojice student-vedoucí-projekt musí být vzájemně přiřazena modulem Grupík/Grupíček.

Standardní začátek předmětu je v LS 2. roč. Možnost zápisu v ZS je pouze pro ty, kteří již tento předmět měli zapsaný v LS a nepodařilo se jim získat zápočet. Zápis do ZS není určen pro nové projekty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK