PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Rozhraní pro robotiku - NPRG025
Anglický název: Interfaces in Robotics
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ktiml.mff.cuni.cz/~obdrzalek/vyuka/NPRG025/
Garant: RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (13.05.2003)
Seminář, na kterém budou probrány problémy propojování robotických zařízení, a to po hardwarové i softwarové stránce (komunikace, protokoly, standardy, postupy). Seminář bude složen jak z referátů, tak z praktických návrhů a realizace propojení.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jan Hric (07.06.2019)

TBA

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jan Hric (07.06.2019)

TBA

Literatura
Poslední úprava: T_KSI (17.05.2004)

M. Predko: Programming Robot Controllers

The I2C Bus Specification, version 2.1

CAN 2.0 Protocol Specification

MOST 2.2 Specification

Bluetooth Specification

Sylabus -
Poslední úprava: T_KTI (02.05.2013)

sběrnicové a peer-to-peer komunikační systémy

bezdrátové připojení

programování a používání I/O periferií v běžných OS

mikrokontroléry a možnosti jejich propojení s jinými zařízeními

senzory a jejich připojení a zpracování informací

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK