PředmětyPředměty(verze: 904)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Praktikum řešení programátorských úloh - NPRG015
Anglický název: Seminar for preparing students for contests in programming
Zajišťuje: Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Anotace -
Poslední úprava: ()
Seminář je určen zájemcům o praktické řešení náročnějších programátorských úloh. Hlavní náplní semináře je praktický nácvik řešení úloh v soutěžích typu ACM International Collegiate Programming Contest.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. (06.10.2017)

Zápočet bude udělen na základě aktivní účasti na cvičeních, zejména úspěšné řešení zadaných úloh. Chybějící účasti je možné nahradit účastí na soutěži ACM ICPC či obdobných soutěžích, v odůvodněných případech pak také vypracováním dodatečně zadaných úloh. Povaha kontroly předmětu vylučuje opravné termíny.

Literatura
Poslední úprava: T_KSVI (28.03.2008)

Steven S. Skiena, Miguel A. Revilla: Programming Challenges, The Programming Contest Training Manual, Springer, 2003

http://contest.mff.cuni.cz

Sylabus -
Poslední úprava: G_I (27.05.2002)

Seminář je určen zájemcům o praktické řešení náročnějších programátorských úloh. Hlavní náplní semináře je praktický nácvik řešení úloh v soutěžích typu ACM International Collegiate Programming Contest.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK