PředmětyPředměty(verze: 802)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Koncepty moderních programovacích jazyků - NPRG014
Anglický název: Concepts of Modern Programming Languages
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/nprg014
Garant: doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Anotace -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (12.05.2017)

Cílem cvičení je seznámit studenty se zajímavými a pokročilými koncepty různých, ale především procedurálních moderních programovacích jazyků a ukázat jejich typické použití spojené s praktickým procvičením na reálných problémech. Přednáška je určená především studentům vyšších ročníků informatiky, kteří již mají osvojené dovednosti potřebné při programování (Java/C++/C#), mohou ji však navštěvovat i posluchači jiných oborů s hloubším zájmem o danou problematiku a praktickou programátorskou zkušeností.
Literatura -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (12.05.2017)

Bruce A. Tate: Seven languages in Seven Weeks, The Pragmatic Bookshelf, 2010.

Michael Fogus and Chris Houser: Joy of Closure, Manning Publications Co., 2011.

Dierk Koenig with Andrew Glover, Paul King, Guillaume Laforge and Jon Skeet: Groovy in Action, Manning Publications Co., 2007.

Gregory T Brown: Ruby Best Practices, O'Reilly Media, 2009.

Martin Odersky, Lex Spoon, and Bill Venners: Programming in Scala, 2nd Edition, Artima, 2010.

David Flanagan: JavaScript: The Definitive Guide, O'Reilly Media, 2011.

Debasish Ghosh: DSLs in Action, Manning Publications Co., 2010.

John Barnes: Programming in Ada 2005, Addision Wesley, 2006.

Miek Gieben:Learning Go, http://golang.org/doc/docs.html

Sylabus -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (12.05.2017)

Cvičení pokrývá koncepty programovacích jazyků::

 • paralelismus
 • funkcionální aspekty
 • meta-programming
 • interní DSL
 • pattern matching
 • message-based komunikace
 • scaling, transparentní deployment
 • prototypování

Koncepty budou názorně prezentovány na uvedených jazycích, které jsou reálně používané v praxi:

 • Groovy
 • Scala
 • TypeScript/JavaScript, Io

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK