PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Metodika programování a filozofie programovacích jazyků - NPRG003
Anglický název: Programming Methodology and Philosophy of Programming Languages
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Rudolf Kryl
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - učitelské studium informatiky
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Anotace -
Poslední úprava: ()

Přednáška je vhodná především pro studenty informatiky - jak odborného, tak i učitelského studia, mohou ji však navštěvovat i posluchači jiných oborů, kteří se hlouběji zajímají o programování. Přednáška předpokládá u posluchačů znalosti základů programování, programovacích jazyků Pascal (včetně objektového programování v něm), C a C++ a některého neprocedurálního jazyka - nejlépe Prologu. Složení příslušných zkoušek však není vstupní podmínkou. Na přednášce se společně zamyslíme nad vývojem metodiky programování (strukturované, modulární, objektové, event-driven, logické, funkcionální,... programování) a nad tím, jak se tyto koncepty projevily v nejdůležitějších programovacích jazycích. Půjde nám o souvislosti, ne o detaily nebo přesný historický popis vývoje. Při výběru programovacích jazyků budeme větší pozornost věnovat těm, které se skutečně "ujaly v praxi".
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Ellis Horowitz, ed.: Programming Languages: A Grand Tour, Rockville, Computer Science Press 1987

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Rudolf Kryl (04.05.2005)

Přesná náplň přednášky může být přizpůsobena zájmům studentů. Míra pozornosti věnovaná jednotlivým aspektům a programovacím jazykům bude záviset i na zájmu posluchačů. Výklad bude veden pomocí příkladů, nepředpokládá se však, že by posluchači museli psát a ladit svoje programy v jednotlivých jazycích.

Některá témata, která téměř jistě nemineme (nejde však o chronologii přednášky):.

I. Prehistorie programovacích jazyků až po FORTRAN. FORTRAN a jeho další vývoj. PL/I.

II. ALGOL 60 a jeho bezprostřední následníci (ALGOL 68, Pascal,...).

III. SIMULA a programování diskrétních simulací.

IV. LISP, APL a funkcionální programování.

V. ADA.

VI. SMALLTALK.

VII. Co přineslo C a C++.

VIII. Java.

IX. Implementace některých rysů programovacích jazyků.

U zkoušky si student vybere jeden z jazyků, kterým bude na přednášce věnována největší pozornost. Zvolený jazyk bude muset znát podrobněji. Kromě toho bude vypsán jistý počet \"přehledových\" otázek pokrývajících přednášku.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK