PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Počítače v geofyzice - NPRF051
Anglický název: Computers in Geophysics
Zajišťuje: Katedra geofyziky (32-KG)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://geo.mff.cuni.cz/~lh/
Garant: RNDr. Ladislav Hanyk, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Matematika pro fyziky
Neslučitelnost : NPRF018
Záměnnost : NPRF018
Je neslučitelnost pro: NPRF018
Je záměnnost pro: NPRF018
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. František Gallovič, Ph.D. (06.06.2019)
Kurs užití výpočetní techniky pro studenty geofyziky. Orientace v hardwaru, operačních systémech Microsoftu, v Unixu a počítačových sítích. Úvod k Fortranu, Pythonu a numerickým knihovnám. Vizualizační a typografický software.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. František Gallovič, Ph.D. (06.06.2019)

Student schopný (napsat a) spustit počítačový program, zobrazit výsledky a editovat svou bakalářskou práci.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. František Gallovič, Ph.D. (06.06.2019)

Zápočet bude udělen po předložení vypracovaných domácích úkolů.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. František Gallovič, Ph.D. (06.06.2019)
  • Petrlík L., Jemný úvod do systému UNIX, Kopp České Budějovice, 2000
  • Gilly D. et al., UNIX in a Nutshell, O'Reilly & Assoc., 1994
  • Hřebíček J. a kol., FORTRAN 77 a vědeckotechnické výpočty, Academia, 1989
  • Metcalf M., J. Reid, M. Cohen, Modern Fortran Explained, Oxford Science, 2011
  • Press W. H. et al., Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing, Third Edition, Cambridge University Press, 2007 (http://www.nr.com)
  • Rybička J., LaTeX pro začátečníky, Konvoj Brno, 2003
  • Lamport L., LaTeX: A Document Preparation System, User's Guide and Reference Manual, Addison-Wesley, 1994
  • www
Metody výuky -
Poslední úprava: prof. RNDr. František Gallovič, Ph.D. (06.06.2019)

Přednáška a domácí úkoly

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. František Gallovič, Ph.D. (06.06.2019)

Zkouška je ústní, požadavky odpovídají sylabu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. František Gallovič, Ph.D. (06.06.2019)

1. Poznávání hardwaru: osobní počítače, pracovní stanice s Unixem, periferní zařízení (tiskárny, scannery, síťové prvky).

2. Orientace v operačních systémech Unix a MS Windows: základní pojmy, příkazy a programy.

3. Lokální počítačová síť: organizace sdílených disků a tiskáren, komunikace mezi systémy a uživateli.

4. Výpočetní software: překladače Fortranu pro Linux a MS Windows, numerické knihovny (Numerical Recipes, Intel MKL, IMSL), systémy Matlab a Octave, Python s balíčky Numpy a Scipy.

5. Grafický a vizualizační software: zobrazování dat ve dvou, třech a čtyřech dimenzích (Gnuplot, GMT, ParaView).

6. Příprava typograficky kvalitních textů: LaTeX a spol. Stručně o HTML.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK