PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fortran 95 a paralelní programování - NPRF039
Anglický název: Fortran 95 and Parallel Programming
Zajišťuje: Katedra geofyziky (32-KG)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://geo.mff.cuni.cz/~lh
Garant: RNDr. Ladislav Hanyk, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Matematika pro fyziky
Anotace -
Kurs paralelního programování ve Fortranu 95. (Auto)Paralelizující překladače, paralelizační knihovny a paralelizované knihovny. OpenMP, MPI, GPU. Paralelizovatelné algoritmy.
Poslední úprava: Hanyk Ladislav, RNDr., Ph.D. (08.05.2013)
Cíl předmětu -

Student schopný paralelizovat různými technikami své i cizí (fortranské) programy.

Poslední úprava: HANYK/MFF.CUNI.CZ (12.04.2008)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět bude zakončen zkouškou po předložení vypracovaných domácích úkolů.

Poslední úprava: Hanyk Ladislav, RNDr., Ph.D. (10.10.2017)
Literatura -
  • M. Metcalf, J. Reid, M. Cohen, Modern Fortran Explained, Oxford Science, 2011
  • W.H. Press, S.A. Teukolsky, W.T. Vetterling, B.P. Flannery, Numerical Recipes in Fortran 90: The Art of Parallel Scientific Computing, Cambridge University Press, 1996
  • OpenMP API Specification ver. 3.1, http://www.openmp.org
  • MPI: A Message-Passing Interface Standard ver. 2.2, http://www.mpi-forum.org
  • NVIDIA CUDA C Programming Guide ver. 4, http://developer.nvidia.com/object/gpucomputing.html
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Fortran_Compiler, http://www.pgroup.com, http://gcc.gnu.org/fortran/
Poslední úprava: Hanyk Ladislav, RNDr., Ph.D. (27.09.2011)
Metody výuky -

Přednáška a domácí úkoly

Poslední úprava: Hanyk Ladislav, RNDr., Ph.D. (27.09.2011)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška je ústní, může se uskutečnit distančním způsobem. Požadavky odpovídají sylabu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Poslední úprava: Hanyk Ladislav, RNDr., Ph.D. (30.04.2020)
Sylabus -

1. Datová paralelizace ve Fortranu.

2. (Auto)Paralelizující překladače v operačních systémech MS Windows a Linux (Intel, Portland, GNU).

3. Paralelizované knihovny numerických metod (LAPACK, ScaLAPACK, Intel MKL, IMSL, NAG, Nvidia knihovny, CULA Tools).

4. Vláknová paralelizace pomocí rozhraní OpenMP.

5. Meziprocesorová komunikace pomocí knihovny MPI.

6. Počítání na grafických procesorech (GPU) Nvidia, OpenACC direktivy.

7. Paralelizované verze vybraných algoritmů.

Poslední úprava: Hanyk Ladislav, RNDr., Ph.D. (08.05.2013)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK