PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Fortran 95 a paralelní programování - NPRF039
Anglický název: Fortran 95 and Parallel Programming
Zajišťuje: Katedra geofyziky (32-KG)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://geo.mff.cuni.cz/~lh
Garant: RNDr. Ladislav Hanyk, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Matematika pro fyziky
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Ladislav Hanyk, Ph.D. (08.05.2013)
Kurs paralelního programování ve Fortranu 95. (Auto)Paralelizující překladače, paralelizační knihovny a paralelizované knihovny. OpenMP, MPI, GPU. Paralelizovatelné algoritmy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: HANYK/MFF.CUNI.CZ (12.04.2008)

Student schopný paralelizovat různými technikami své i cizí (fortranské) programy.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Ladislav Hanyk, Ph.D. (10.10.2017)

Předmět bude zakončen zkouškou po předložení vypracovaných domácích úkolů.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Ladislav Hanyk, Ph.D. (27.09.2011)
  • M. Metcalf, J. Reid, M. Cohen, Modern Fortran Explained, Oxford Science, 2011
  • W.H. Press, S.A. Teukolsky, W.T. Vetterling, B.P. Flannery, Numerical Recipes in Fortran 90: The Art of Parallel Scientific Computing, Cambridge University Press, 1996
  • OpenMP API Specification ver. 3.1, http://www.openmp.org
  • MPI: A Message-Passing Interface Standard ver. 2.2, http://www.mpi-forum.org
  • NVIDIA CUDA C Programming Guide ver. 4, http://developer.nvidia.com/object/gpucomputing.html
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Fortran_Compiler, http://www.pgroup.com, http://gcc.gnu.org/fortran/
Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Ladislav Hanyk, Ph.D. (27.09.2011)

Přednáška a domácí úkoly

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Ladislav Hanyk, Ph.D. (30.04.2020)

Zkouška je ústní, může se uskutečnit distančním způsobem. Požadavky odpovídají sylabu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Ladislav Hanyk, Ph.D. (08.05.2013)

1. Datová paralelizace ve Fortranu.

2. (Auto)Paralelizující překladače v operačních systémech MS Windows a Linux (Intel, Portland, GNU).

3. Paralelizované knihovny numerických metod (LAPACK, ScaLAPACK, Intel MKL, IMSL, NAG, Nvidia knihovny, CULA Tools).

4. Vláknová paralelizace pomocí rozhraní OpenMP.

5. Meziprocesorová komunikace pomocí knihovny MPI.

6. Počítání na grafických procesorech (GPU) Nvidia, OpenACC direktivy.

7. Paralelizované verze vybraných algoritmů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK