PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vstupně výstupní komunikace počítače I - NPRF037
Anglický název: Computer Input Output Communication I
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. František Lustig, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Matematika pro fyziky
Anotace -
Poslední úprava: ()
Výběrový seminář je zaměřen na PC počítače. Praktické ovládnutí sběrnice počítače a všech standardních komunikací počítače (LPT, COM, GAME, IRQ, aj.). Sestava PC z komponent. Hardwarové aprogramátorské perličky. Určeno pro 1.- 5.r. všech kombinací. Předpokladem jsou základní dovednosti v práci s počítačem, základy programování, amatérské znalosti, a j.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. František Lustig, CSc. (11.06.2019)

zápočet - aktivní účast

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. František Lustig, CSc. (04.05.2004)

/1/ Šnorek, M.: Periferní zařízení, skriptum ČVUT, fakulta elektrotechnická, 1997, 162 s.

/2/ Šnorek, M.: Standardní rozhraní, Grada, 1992, 248 s.

/3/ Osif, M.: Česká Windows 95 a 98, práce v síti, Grada, 1999, 108 s.

/4/ Šnorek, M., Richta, K.: Připojování periferií k PC, Grada1996, 303 s.

/5/ Gofton W. Peter: Sériová komunikace, Grada1995, 233 s.

/6/ Vlach, J.: Počítačová rozhraní, BEN 1995, 166 s.

/7/ Kainka B.:Využití rozhraní PC, HEL 1996, 133 s.

/8/ Minasi, M.“ Velký průvodce hardware“, Grada 1992, resp. novější, 576 s.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. František Lustig, CSc. (04.05.2004)

Probíhá v zimním i letním semestru, předpoklady : základy práce na počítači, základy programování, absolvování přednášek typu Principy počítačů, Elektronika, amatérské znalosti aj.

Seminář probíhá kombinovanou formou přednášky a ihned následujících praktických cvičení. Lze ho přirovnat k workshopu. Je určen studentům 1. až 5. ročníku a zabývá se hardwareovou a softwareovou problematikou architektury PC počítačů se zaměřením na jejich sběrnice a vstupní a výstupní rozhraní. Konkrétně se jedná o znalosti V/V prostoru PC-počítačů - paralelní rozhraní LPT, sériové rozhraní COM, GAME port, programování časovače, přerušení, programovatelné obvody V/V (8255, 8253, 8259 aj.), A/D a D/A převodníky. Práce s modemem, připojení do Internetu, propojení počítačů, cvičná Microsoft síť. Sestavení PC počítače z komponent - tzv. sborka a rozborka PC (na čas ?!) včetně softwareového nastavení, aj. Nejlepší studenti si odnesou počítač domů!!!

Dále je zařazena multimediální problematika - zvukové karty, videokarty, snímání obrazu počítačem (foto i video), vypalování CD ROM.

Posluchači, kteří ovládají elektroniku a hardware si mohou sami, resp. ve skupince realizovat atypická zapojení, která komunikují s počítačem. Na pracovišti lze zhotovit vlastní plošné spoje, resp. využít universální plošné spoje, nebo využít hotové stavebnicové moduly). Možnost individuálního zaměření i pozdější diplomové práce. Tyto možnosti jsou spíše určeny pro individuální pokračování semináře.

Obsah PRF 038 je shodný jako PRF 037, ale probíhá v dalším semestru. Zdatní jedinci, kteří absolvovali PRF 037 mohou absolvovat PRF 038 jako samostatnou semestrální práci na dohodnuté téma s přednášejícím.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK