PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Programování v meteorologii - NPRF031
Anglický název: Programming in meteorology
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://kmop.mff.cuni.cz/cz/nprf031-programovani-v-meteorologii
Garant: doc. RNDr. Josef Brechler, CSc.
Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.
Mgr. Michal Belda, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Matematika pro fyziky
Anotace -
Poslední úprava: ()
Základní aplikace výpočetní techniky na meteorologickou problematiku.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D. (21.09.2011)

Znalosti základů programovacího jazyka Fortran a schopnost práce s překladačem v prostředí UNIX/Linux. Základní seznámení s jazykem Python.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D. (07.06.2019)

Klasifikovaný zápočet - předložení funkčního kódu (Fortran) pro vybraný problém. Student problém vybírá z možných témat zadaných učitelem.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D. (21.09.2011)

(1) Michael Metcalf, John Reid, Malcolm Cohen: Modern Fortran explained. Oxford University Press, 2011.

(2) Michael Metcalf, John Reid, Malcolm Cohen: Fortran 95/2003 explained. Oxford University Press, 2004.

(3) Stephen J. Chapman: Fortran 95/2003 for scientists and engineers.McGraw-Hill Higher Education, 2008.

(4) Miguel Hermans: Parallel Programming in Fortran 95 using OpenMP, Universidad Polit´ecnica de Madrid

Spain, 2002. http://www.openmp.org/presentations/miguel/F95_OpenMPv1_v2.pdf

(5) Valentin Haenel, Emanuelle Gouillart, Gaël Varoquaux: Python Scientific lecture notes, 2011, http://scipy-lectures.github.com

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D. (13.09.2011)

Přednáška a cvičení (individuální práce u PC).

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D. (21.09.2011)

1. Historie Fortranu. Standardy Fortranu.

2. Fortran 95

a) formát zdrojového souboru

b) typy proměnných, specifikační příkazy

c) výrazy a přiřazení

d) řídící struktury

e) programové jednotky a podprogramy

f) pole

g) vestavěné procedury

h) operace vstupu a výstupu, externí soubory

i) historické vlastnosti - pevný formát, Fortran 77, zastaralé a vyřazené vlastnosti Fortranu

j) dostupné překladače, práce s překladačem, použití příkazové řádky, vývojová prostředí

3. Vybraná rozšíření Fortranu 2003 a 2008

a) interoperabilita s jazykem C

b) objektově orientované programování

c) různá rozšíření menšího rozsahu

4. Základy paralelizace pomocí OpenMP

a) vlákna

b) základní direktivy OpenMP

c) proměnné prostředí

d) souběhy (race conditions)

5. Úvod do Pythonu

a) interaktivní shell Pythonu, spouštění skriptů

b) typy proměnných, objektový model, metody, řídící struktury

c) knihovny SciPy a NumPy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK