PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Programování v meteorologii - NPRF031
Anglický název: Programming in meteorology
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://kmop.mff.cuni.cz/cz/nprf031-programovani-v-meteorologii
Garant: Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.
Mgr. Michal Belda, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Matematika pro fyziky
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.05.2023)
Programování v moderní formě jazyka Fortran a paralelní výpočty pomocí knihovny MPI a vláken OpenMP
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D. (20.01.2023)

Použití programovacího jazyka Fortran se zaměřením na jeho moderní podobu (2008/2018) a paralelní programování s distribuovanou pamětí (MPI).

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D. (20.01.2023)

Klasifikovaný zápočet - předložení funkčního kódu (Fortran) pro vybraný problém. Student problém vybírá z možných témat zadaných učitelem nebo navrhuje vlastní téma.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D. (20.01.2023)

(1) Michael Metcalf, John Reid, Malcolm Cohen: Modern Fortran explained. Oxford University Press, 2011.

(2) Michael Metcalf, John Reid, Malcolm Cohen: Fortran 95/2003 explained. Oxford University Press, 2004.

(3) Stephen J. Chapman: Fortran 95/2003 for scientists and engineers.McGraw-Hill Higher Education, 2008.

(4) Benedikt Steinbusch: INTRODUCTION TO PARALLEL PROGRAMMING WITH MPI AND OPENMP, Jülich Supercomputing Centre, 2022. https://www.fz-juelich.de/en/ias/jsc/education/training-courses/training-materials/course-material-introduction-to-mpi-and-openmp-feb-2022/mpi-omp-article/@@download/file

(5) John Reid: The new features of Fortran 2003, ISO/IEC JTC1/SC22/WG5 N1648, https://wg5-fortran.org/N1601-N1650/N1648.pdf

(6) John Reid: The new features of Fortran 2008, ISO/IEC JTC1/SC22/WG5 N1891, https://wg5-fortran.org/N1801-N1850/N1828.pdf

(7) John Reid: The new features of Fortran 2018, ISO/IEC JTC1/SC22/WG5 N2161, 2018. https://wg5-fortran.org/N2151-N2200/ISO-IECJTC1-SC22-WG5_N2161_The_New_Features_of_Fortran_2018.pdf

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D. (13.09.2011)

Přednáška a cvičení (individuální práce u PC).

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D. (20.01.2023)

1. Historie Fortranu. Standardy Fortranu.

2. Fortran 2008

a) formát zdrojového souboru

b) typy proměnných, specifikační příkazy

c) výrazy a přiřazení

d) řídící struktury

e) programové jednotky a podprogramy

f) pole

g) vestavěné procedury

h) operace vstupu a výstupu, externí soubory

i) historické vlastnosti - pevný formát, Fortran 77, zastaralé a vyřazené vlastnosti Fortranu

j) dostupné překladače, práce s překladačem, použití příkazové řádky, vývojová prostředí

k) interoperabilita s jazykem C - pouze pro posluchače znalé základů jazyka C

l) objektově orientované programování

m) různá rozšíření menšího rozsahu

4. Základy paralelizace pomocí MPI

a) základní principy paralelizace: sdílená/distribuované paměť, vlákna/procesy

b) knihovna MPI

c) posílání zpráv mezi procesy

d) kolektivní operace

e) coarrays ve Fortranu 2008/2018

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK