PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Základní uživatelské PC programy I - NPRF024
Anglický název: Basic PC User Programmes I
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. František Lustig, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Matematika pro fyziky
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (16.05.2001)
Seminář chce usnadnit méně zkušeným studentům nadhled nad uživatelským prostředím počítačů, nikoli deteailně studovat jednotlivé programy. Probíhá u počítačů v laboratoři. Určeno pro 1.- 5.r. U. Předpoklady: práce na počítači.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. František Lustig, CSc. (04.05.2004)

M.Halvorson, M. Young: "Mistrovství v Microsoft Office 97", Computer Press, Brno, 1999

aj.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. František Lustig, CSc. (11.06.2019)

zápočet - aktivní účast

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. František Lustig, CSc. (04.05.2004)

Výběrový seminář pro 1.-5.r., zvláště vhodný pro učitelské specializace. Grafické editory, textové editory, databáze, tabulkové procesory, prezentační programy, tvorba osobních WWW stránek, práce v síti, Internet - mail, konference, informační zdroje, aj. Prácer s digitálním foťoaparátem, videokamerou, zvukem aj. Zkrátka ECDL řidičák na počítač. Možno zapsat oba semestry - různá náplň.

Podle stupně znalostí posluchačů jsou doplňkově probrány novinky kolem Internetu, multimediální podpory a tvorby WWW dokumentů - HTML a kaskádní styly.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK