PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pokročilé metody programování - NPRF006
Anglický název: Advanced Methods of Programming
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Matematika pro fyziky
Anotace -
Přednáška je vhodná pro studenty magisterského i doktorandského studia. Cílem je aplikace pokročilých metod programování využívajících paralelizace.
Poslední úprava: T_FUUK (22.05.2004)
Cíl předmětu -

Seznámit studenty se základními metodami paralelizace výpočtů (OpenMP, MPI a CUDA - viz. anotace a sylabus).

Poslední úprava: Barvík Ivan, RNDr., Ph.D. (23.05.2014)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast alespoň na 70 % hodin.

V případě nesplnění je nutno vypracovat úlohy z látky, kde došlo k absencím.

Poslední úprava: Barvík Ivan, RNDr., Ph.D. (30.10.2019)
Metody výuky -

Přednášky a praktická cvičení v počítačové laboratoři. Úprava jednoduchých zdrojových kódů ilustrujících použití paralelizačních technik při numerických výpočtech. Nejsou potřeba žádné předběžné znalosti. K procvičení jsou využívány prostředky superpočítačového MetaCentra (OpenMP - jednotlivé uzly klastru Zewura s 80 procesorovými jádry; MPI - aktuálně volné klastry MetaCentra s cca. 10.000 procesorovými jádry; CUDA - klastry Konos, Gram či Doom jejichž uzly jsou osazeny 1-4 výkonnými grafickými kartami).

Poslední úprava: Barvík Ivan, RNDr., Ph.D. (23.05.2014)
Sylabus -

1. Vývoj hardwarových prostředků užívaných pro náročné numerické výpočty (www.top500.org)

2. MetaCentrum - dostupné softwarové balíky, spouštění úloh (http://metavo.metacentrum.cz/cs/).

3. OpenMP - paralelizace výpočtů na počítačích se sdílenou pamětí.

4. MPI - paralelizace výpočtů na uzlech linuxových klastrů s distribuovanou pamětí.

5. CUDA - paralelizace výpočtů na grafických kartách.

Poslední úprava: Barvík Ivan, RNDr., Ph.D. (28.05.2014)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK