PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Programování ve Fortranu a zpracování dat - NPRF001
Anglický název: Programming in FORTRAN and Data Processing
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2004
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jiří Bok, CSc.
RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Matematika pro fyziky
Anotace -
Poslední úprava: T_FUUK (14.05.2004)
Programovací jazyk FORTRAN 77 pro začátečníky i mírně pokročilé.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_FUUK (18.05.2008)

viz anotace

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Ivan Barvík, Ph.D. (30.10.2019)

Úspěšné složení zkoušky je podmínkou pro absolvování předmětu.

Literatura -
Poslední úprava: T_FUUK (14.05.2004)

Hřebíček J. a kol.: Programovací jazyk FORTRAN 77 a vědeckotechnické výpočty. Academia, Praha 1989

Metody výuky -
Poslední úprava: T_FUUK (18.05.2008)

přednáška + cvičení

Sylabus -
Poslední úprava: T_FUUK (14.05.2004)
1. ÚVOD
Vývoj programovacích jazyků, význam FORTRANu pro řešení numerických problémů. Stručné porovnání FORTRANu 77, Fortranu 90, Pascalu a jazyka C. Pravidla pro zápis zdrojového programu. Typy proměnných, deklarace. Způsob uložení proměnných různých typů v paměti. Zápis aritmetických výrazů. Standardní funkce. Přiřazovací příkaz. Kompilace a linkování programů na personálních počítačích a některých pracovních stanicích.

2. PŘÍKAZY PRO VĚTVENÍ
Příkaz skoku (nepodmíněný, vypočtený, přiřazený). Logické relace a logické operace. Aritmetický, logický a blokový IF.

3. PŘÍKAZ CYKLU
Jednoduché a vložené cykly, havarijní výstup z cyklu. Sčítání nekonečných řad, výpočet hodnot řetězových zlomků.

4. INDEXOVANÉ PROMĚNNÉ
Deklarace, uložení vektorů a matic v paměti. Skalární a vektorový součin, násobení matic. Hra LIFE.

5. VSTUP A VÝSTUP
Vstupní a výstupní jednotky. Popis příkazu FORMAT. Tisk prvků vektorů a matic.

6. PODPROGRAMY TYPU FUNCTION
Lokální a globální proměnné. Přenos parametrů. Vedlejší efekt funkce. Užití popisu EXTERNAL. Jednopříkazové funkce.

7. PODPROGRAMY TYPU SUBROUTINE
Shody a rozdíly s podprogramem typu FUNCTION. Vstupní body do procedury, alternativní návrat.

8. GLOBÁLNÍ PROMĚNNÉ, PŘÍKAZ EQUIVALENCE
Pojmenovaný a nepojmenovaný COMMON blok. Deklarace v podprogramech. Užití EQUIVALENCE pro specifické problémy konverze dat.

9. TEXTOVÁ PROMĚNNÁ
Deklarace, operátor zřetězení, standardní funkce LEN a INDEX. Znakové podřetězce.

10. PRÁCE S DISKOVÝMI SOUBORY
Klasifikace diskových souborů ? formátované/neformátované/binární, s přístupem sekvenčním nebo přímým. Otevření a uzavření souboru, zápis a čtení. Testy na existenci/neexistenci, zjištění konce souboru při čtení.

11. LADĚNÍ PROGRAMŮ
Zásady správného psaní programů. Postupy při ladění.

12. FORTRAN 90
Některé nové prvky jazyka FORTRAN: práce s poli, pointery, nové standardní funkce, moduly, uživatelem definované datové typy, dynamické proměnné.

13. KNIHOVNY PROGRAMŮ
Práce s knihovnami programů z Numerických receptů, LAPACK, EISPACK.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK