PředmětyPředměty(verze: 891)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Fyzika jako dobrodružství poznání - NPOZ008
Anglický název: Physics as an Adventure of Discovery
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/seminare/filos
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.
prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty obecného základu
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_F (13.05.2014)
Volný cyklus přednášek věnovaný klíčovým konceptům, jež představují milníky vývoje fyziky a tvoří její soudobý základ. Přednášky rozvíjejí dlouholetou tradici semináře Filosofické problémy fyziky. Doporučeno pro 2. ročník bakalářského studia fyziky, ale předmět je vhodný pro všechny zájemce bez ohledu na studijní obor.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. (30.04.2020)

Podmínky udělení zápočtu pro rok 2020:

Na webu přednášky http://utf.mff.cuni.cz/seminare/filos je k dispozici celkem 12 záznamů přednášek ve dvou tematických blocích: 6 od prof. Podolského a 6 od prof. Krtouše.

Zápočet se udělí za:

1) Účast alespoň na jedné ze tří uskutečněných přednášek.

2) Zhlédnutí alespoň 8 přednášek z celého cyklu 12 přednášek.

3) Vypracování krátkého textu na téma "Co mně fyzikálně či historicky nejvíc zaujalo" nebo "Co bylo nejvíc/nejméně srozumitelné" nebo "Co mně připadlo jako největší fyzikální nesmysl" atd. pro dvě přednášky, jednu z části prof. Podolského a jednu z části prof. Krtouše. Celkový text by měl být v rozsahu alespoň několika odstavců, ale nemusí přesáhnout 1 stranu.

Pokud jste z odůvodněných příčin nemohli splnit bod 1), prosím, kontaktujte přednášející.

Bod 2) nebude přímo nijak kontrolován. Vyjadřuje však, co v současné situace věcně znamená základní absolvování tohoto kurzu.

Text z bodu 3) si prostudujeme. Pokud bude rozumně k tématu přednášek, bude akceptován. Nebude klasifikován ani na něj nebudeme většinou přímo písemně reagovat. Vězte ale, že bude sloužit jako zpětná vazba pro přípravu dalších přednášek a Vaše postřehy se neztratí.

Termín odevzdání textu je konec výuky v letním semestru, 12. června 2020. Text posílejte výhradně jako přílohu emailu na adresu

FJDP@utf.mff.cuni.cz

Název přílohy a subjekt emailu by měl obsahovat Vaše příjmení.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. (21.01.2016)

Albert Einstein a Leopold Infeld: Fyzika jako dobrodružství poznání (německy a anglicky 1938; český překlad 1945 a 2000, Aurora, Praha).

Richard P. Feynman, Robert B. Leighton a Matthew Sands: Feynmanovy přednášky z fyziky (1964-65; český překlad 2000, Fragment, Praha).

Julian B. Barbour: The Discovery of Dynamics (2001, Oxford University Press, Oxford).

Kip S. Thorne: Černé díry a zborcený čas (1994; český překlad 2004, MF, Praha).

Frank Wilczek a Betsy Devineová: Longing for the Harmonies: Themes and Variations from Modern Physics (1989, Norton, New York).

Roger Penrose: The Emperor's New Mind: Concerning Computers, Minds and The Laws of Physics (1989, Oxford University Press, Oxford).

Ivan Štoll: Dějiny fyziky (2009, Prometheus, Praha).

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. (30.04.2020)

cyklus 2020

prof. J. Podolský: Do hlubin vesmíru

 1. Příběh spekter

 2. E=mc^2 a jaderná energie I

 3. E=mc^2 a jaderná energie II

 4. Chvála vln I

 5. Chvála vln II

 6. Kosmos jako celek

prof. P. Krtouš: Kvantový svět

 1. Kvantová skutečnost

 2. Kvantová podivnost

 3. Kvantová interpretace

 4. Kvantová osobitost

 5. Kvantová mnohosvětovost

 6. Kvantová intuice

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK