PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzika jako dobrodružství poznání - NPOZ008
Anglický název: Physics as an Adventure of Discovery
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/seminare/filos
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.
prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty obecného základu
Anotace -
Volný cyklus přednášek věnovaný klíčovým konceptům, jež představují milníky vývoje fyziky a tvoří její soudobý základ. Přednášky rozvíjejí dlouholetou tradici semináře Filosofické problémy fyziky. Doporučeno pro 2. ročník bakalářského studia fyziky, ale předmět je vhodný pro všechny zájemce bez ohledu na studijní obor.
Poslední úprava: G_F (13.05.2014)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínky udělení zápočtu pro rok 2023:

Přednášky jsou vedené prezenčně. Zároveň jsou zaznamenávané a záznamy jsou k dispozici. Celkem kurz zahrnuje 12 přednášek.

Zápočet se uděluje za účast na alespoň 8 přednáškách. Účast se určuje podle prezence zapisované přímo na přednáškách.

Pokud se nemůžete přednášky zúčastnit osobně a zhlédnete její záznam, je možné nahradit účast vypracováním krátké eseje na téma dané přednášky. Pokud potřebuje nahradit účast na více přednáškách, musíte vypracovat esej pro každou z nich. Text ke každé přednášce by měl být v rozsahu alespoň několika odstavců, ale nemusí přesáhnout 1 stranu.

Termín odevzdání esejí je 31. května 2023. Eseje posílejte výhradně jako přílohu emailu na adresu

FJDP@utf.mff.cuni.cz

Název příloh a subjekt emailu by měl obsahovat Vaše příjmení.

Poslední úprava: Krtouš Pavel, prof. RNDr., Ph.D. (21.04.2023)
Literatura -

Albert Einstein a Leopold Infeld: Fyzika jako dobrodružství poznání (německy a anglicky 1938; český překlad 1945 a 2000, Aurora, Praha).

Richard P. Feynman, Robert B. Leighton a Matthew Sands: Feynmanovy přednášky z fyziky (1964-65; český překlad 2000, Fragment, Praha).

Julian B. Barbour: The Discovery of Dynamics (2001, Oxford University Press, Oxford).

Kip S. Thorne: Černé díry a zborcený čas (1994; český překlad 2004, MF, Praha).

Frank Wilczek a Betsy Devineová: Longing for the Harmonies: Themes and Variations from Modern Physics (1989, Norton, New York).

Roger Penrose: The Emperor's New Mind: Concerning Computers, Minds and The Laws of Physics (1989, Oxford University Press, Oxford).

Ivan Štoll: Dějiny fyziky (2009, Prometheus, Praha).

Poslední úprava: Krtouš Pavel, prof. RNDr., Ph.D. (21.01.2016)
Sylabus -

cyklus 2022

prof. P. Krtouš: Příběh setrvačnost a gravitace

 1. Od Aristotela k Newtonovi - vznik setrvačnosti
 2. Newton vs. Mach - povaha setrvačnosti
 3. Speciální teorie relativity - kauzalita a setrvačnost jako vlastnosti prostoročasu
 4. Cesta k zakřivené geometrii - k jazyku Einsteinovy obecné teorie relativity
 5. Náš pokřivený vesmír - dynamika gravitace a setrvačnosti
 6. Bestiář obecné teorie relativity - na hranici fyziky

prof. P. Cejnar: Kvantový svět

 1. Do nitra hmoty
 2. Vlny nebo částice?
 3. Kvantování
 4. Interakce
 5. Kvantové divy
 6. Klasický svět

Poslední úprava: Krtouš Pavel, prof. RNDr., Ph.D. (17.03.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK