PředmětyPředměty(verze: 809)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Fyzika jako dobrodružství poznání - NPOZ008
Anglický název: Physics as an Adventure of Discovery
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/seminare/filos.pl
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.
prof. RNDr. Pavel Cejnar, DSc.
doc. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty obecného základu
Anotace -
Poslední úprava: G_F (13.05.2014)

Volný cyklus přednášek věnovaný klíčovým konceptům, jež představují milníky vývoje fyziky a tvoří její soudobý základ. Přednášky rozvíjejí dlouholetou tradici semináře Filosofické problémy fyziky. Doporučeno pro 2. ročník bakalářského studia fyziky, ale předmět je vhodný pro všechny zájemce bez ohledu na studijní obor.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. (13.10.2017)

Požadavkem pro získání zápočtu je více než 2/3 účast na přednáškách.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. (21.01.2016)

Albert Einstein a Leopold Infeld: Fyzika jako dobrodružství poznání (německy a anglicky 1938; český překlad 1945 a 2000, Aurora, Praha).

Richard P. Feynman, Robert B. Leighton a Matthew Sands: Feynmanovy přednášky z fyziky (1964-65; český překlad 2000, Fragment, Praha).

Julian B. Barbour: The Discovery of Dynamics (2001, Oxford University Press, Oxford).

Kip S. Thorne: Černé díry a zborcený čas (1994; český překlad 2004, MF, Praha).

Frank Wilczek a Betsy Devineová: Longing for the Harmonies: Themes and Variations from Modern Physics (1989, Norton, New York).

Roger Penrose: The Emperor's New Mind: Concerning Computers, Minds and The Laws of Physics (1989, Oxford University Press, Oxford).

Ivan Štoll: Dějiny fyziky (2009, Prometheus, Praha).

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. (27.02.2017)

cyklus 2017:

1 Příběh spekter – od duhy k poselství spektrálních čar o jednotě světa

2 E=mc2 a jaderná energie: Epizoda I – Temná strana síly a pozemské ničení

3 E=mc2 a jaderná energie: Epizoda II – Světlá strana síly a kosmické tvoření

4 Kosmos jako celek – co o něm dnes víme?

5 Kvantová skutečnost

Úvod do světa kvantových jevů. Pozorovatelné, stavy a měření. Kvantová nerozlišitelnost a superpozice.

6 Kvantová podivnost

Kvantové vlastnosti, realita neměřeného, realismus vs. instrumentalismus.

7 Kvantové interpretace

Povaha kolapsu kvantového stavu, realismus podruhé, dekoherence a efektivní redukce.

8 Kvantová osobitost

Fundamentálnost kvantového popisu, EPR paradox, skryté proměnné a Bellovy nerovnosti.

9 Kvantová mnohosvětovost

Lokalizace kolapsu stavu v prostoročase. Kolaps bez kolapsu: mnohosvětová interpretace.

10 Kvantová intuice

Feynmanovská formulace – teorie částic komiksem. Kudy dál pod štítem dekoherence: kolaps, nerozlišitelnost či konzistence?

11 Génius Einstein v Praze po 100 letech – pohled do zákulisí

12 Génius Einstein v Praze po 100 letech – fikce a skutečnost

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK