PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Filozofické problémy fyziky - NPOZ007
Anglický název: Philosophical Problems of Physics
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/seminare/filos.pl
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty obecného základu
Anotace -
Seminář věnovaný filosoficky motivovaným tématům ze současnosti i historie fyziky s důrazem na její přírodovědný a kulturní kontext. V letním semestru na tento předmět navazuje předmět Fyzika jako dobrodružství poznání (NPOZ008).
Poslední úprava: G_F (15.05.2014)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet se uděluje za účast. Nedostatečnou účast nelze nahradit jiným způsobem.

V ZS 2020 probíhala výuka distančním způsobem. Účast si zapsaný student vyplňuje v modulu SISu "Studijní mezivýsledky". Pro udělení zápočtu je potřeba účast na 5 přednáškách.

Poslední úprava: Krtouš Pavel, prof. RNDr., Ph.D. (17.01.2021)
Sylabus -

Témata jednotlivých seminářů jsou nezávislá a vyhlašují se v průběhu semestru. Uvádíme příklady tématiky seminářů v minulých letech.

Problémy současné fyziky a jejich filosofické aspekty, obecná relativita a kosmologie, antropický princip, fyzika mikrosvěta, teorie strun, kvazičástice.

Filosofie novopositivismu, fenomenologie E. Husserla, problém indukce, K. Popper, postmodernismus.

Dějiny fyziky a kulturní historie, kulturní vlivy newtonovské fyziky, Galileo a inkvizice, Ptolemaios a Koperník.

Poslední úprava: T_UTF (29.04.2003)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK