PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Filozofické problémy fyziky - NPOZ007
Anglický název: Philosophical Problems of Physics
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/seminare/filos.pl
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty obecného základu
Anotace -
Poslední úprava: G_F (15.05.2014)
Seminář věnovaný filosoficky motivovaným tématům ze současnosti i historie fyziky s důrazem na její přírodovědný a kulturní kontext. V letním semestru na tento předmět navazuje předmět Fyzika jako dobrodružství poznání (NPOZ008).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. (17.01.2021)

Zápočet se uděluje za účast. Nedostatečnou účast nelze nahradit jiným způsobem.

V ZS 2020 probíhala výuka distančním způsobem. Účast si zapsaný student vyplňuje v modulu SISu "Studijní mezivýsledky". Pro udělení zápočtu je potřeba účast na 5 přednáškách.

Sylabus -
Poslední úprava: T_UTF (29.04.2003)

Témata jednotlivých seminářů jsou nezávislá a vyhlašují se v průběhu semestru. Uvádíme příklady tématiky seminářů v minulých letech.

Problémy současné fyziky a jejich filosofické aspekty, obecná relativita a kosmologie, antropický princip, fyzika mikrosvěta, teorie strun, kvazičástice.

Filosofie novopositivismu, fenomenologie E. Husserla, problém indukce, K. Popper, postmodernismus.

Dějiny fyziky a kulturní historie, kulturní vlivy newtonovské fyziky, Galileo a inkvizice, Ptolemaios a Koperník.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK