PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Animovaná a grafická tvorba - NPGR039
Anglický název: Animation and graphics production
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 10
Minimální obsazenost: 1
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
MgA. Ondřej Javora
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (10.05.2018)
Kurz seznámí studenty se základní terminologií, principy a workflow při produkci 2D a 3D animovaných děl. Rámcově se bude věnovat celkovému postupu a jednotlivým výrobním fázím od prvotního námětu po finální realizaci. V rámci kurzu budou osvětleny základní animační principy. Důraz bude kladen na pochopení podstaty a povahy tohoto druhu kreativní činnosti. Kurz se rovněž zaměří na softwarová řešení a požadavky z perspektivy koncového uživatele, tj. animátora, tvůrce, umělce, výtvarníka atp. V průběhu kurzu si studenti na sérii cvičení prakticky vyzkouší realizaci krátké animace.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (10.05.2018)

Student odevzdá výsledky jednotlivých cvičení v rámci seminářů. Hodnocena je především aktivní účast na seminářích a odevzdání všech cvičení.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (10.05.2018)

WILLIAMS, Richard, 2001. The animator's survival kit. London: Faber. ISBN 0571212689.

THOMAS, Frank a Ollie JOHNSTON, 1981. The illusion of life: Disney animation. New York: Disney Editions. ISBN 0786860707.

3ds Max Manual -

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (10.05.2018)
Sylabus kurzu
 • Animace v kontextu umění a zábavního průmyslu. Zasazení současného stavu do historického a geografického rámce. Nástin problematiky produkční pipeline. Rozdíly pipeline dle povahy projetku. Typy a techniky animace.
 • Mystický vs. utilitární tvůrčí impulz. Vývoj a design postav v kontextu produkce. Concept-art a jeho místo v produkci. Digitální výtvarné postupy.
 • Od námětu ke scénáři, přes storyboard, po animatic. Možnosti previsualizace. Styčné plochy živé akce a animace.
 • Základní animační principy (timing and spacing). 2D vs. 3D. Stručné seznámení s 12 principy animace a jejich historickým kontextem. Klasické 2D digitální animační postupy.
 • Keyframe animace. Základní seznámení s principy digital cutout. Sprite-sheet. FK vs. IK. Curve editor.
 • Teorie 3D animace - hyper loutka, mimesis a uncanny valley. Základní principy a nástroje pro 3D animaci. Standardní workflow při animaci 3D charakterů - design, modeling, texturing, rigging, animace, simulace, shaders, rendering.
 • Základní seznámení s 3D editorem a 3D animačními nástroji.
 • Animace 3D postavy. Problematika rigu a práce s rigem, procedurální rig, Human IK.
 • Vyhlídky 3D animace. Teoretické i praktické rozdíly mezi filmovou a herní animací. VFX animace. Mocap metody a postupy. AI a fyzikální simulace v animaci.
 • Budoucnost animačních nástrojů a animace obecně. VR a AR. Budoucnost concept-artu a nástrojů pro previsualizaci.
Sylabus semináře
 • návrh námětu, postav a prostředí.
 • výroba storyboardu
 • bouncing ball (hand drawn 2D)
 • soft bouncing ball (2D keyframed), animace paže FK a IK
 • bouncing ball ( 3D keyframed)
 • Jednoduchá animace postavy (3D)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK