PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Počítačové vidění - NPGR036
Anglický název: Computer Vision
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Elena Šikudová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (26.05.2020)
Přednáška je zaměřena na základy počítačového vidění. Absolvent bude ovládat techniky počítačového vidění, zpracování a rozpoznávání obrazu, jako segmentace obrazu, detekce a sledování tváří, určování významných oblastí v obrazech, atd.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Elena Šikudová, Ph.D. (17.06.2019)

http://cgg.mff.cuni.cz/~sikudova/#teaching

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Elena Šikudová, Ph.D. (22.05.2020)

Algorithms for image processing and computer vision / J. R. Parker. New York : Wiley, 1997

Richard Szeliski: Computer Vision, Algorithms and Applications. Springer, 2011.

Sonka, Hlavac, Boyle: Image Processing, Analysis, and Machine Vision. Cengage Learning; 4 edition, 2014

Elena Šikudová, Zuzana Černeková, Vanda Benešová, Zuzana Haladová, Júlia Kučerová: Počítačové videnie. Detekcia a rozpoznávanie objektov, vydavateľstvo Wikina, Praha, ISBN: 978-80-87925-06-5

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Elena Šikudová, Ph.D. (17.06.2019)

znalost látky probírané na přednáškách

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Elena Šikudová, Ph.D. (25.05.2020)

Snímanie obrazu, vlastnosti digitálneho obrazu

Farba, Modely farieb, Kvantovanie farieb

Matematická morfológia

Segmentácia obrazu (K-means, mean-shift, watershed)

Detekcia, popis a párovanie lokálnych príznakov, aplikácie

Detekcia a Sledovanie objektov (napr. tvárí), Optický tok

Významné oblasti v obraze, Sledovanie pohybu očí

Vyhľadávanie na základe obsahu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK