PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář z vědecké práce - NPGR024
Anglický název: Seminar on Scientific Soft Skills
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://cgg.mff.cuni.cz/lectures/npgr024.html
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: doc. Alexander Wilkie, Dr.
Třída: DS, softwarové systémy
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová grafika a geometrie
Anotace -
Poslední úprava: T_KSVI (13.05.2008)
Cílem semináře je zdokonalit účastníky v metodách vědecké práce. Seminář je kompletně veden v anglickém jazyce!
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D. (19.06.2019)

Credit is given for a regular attendance of the seminar (max two missed seminars in semester), and delivery of all assignments. These latter include: presentation of a selected paper or the students own work, critical review of a selected paper, English exercises.

Literatura
Poslední úprava: T_KSVI (13.05.2008)

není

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D. (19.06.2019)

There is no exam.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KSVI (15.05.2008)

Cílem semináře je zejména naučit se:

  • rychlé a účinné práci s vědeckými publikacemi a články
  • psát vlastní články a zprávy
  • vyzkoušet si kompletní pracovní cyklus v angličtině (čtení - psaní - ústní prezentace)

Kromě toho se účastníci seznámí s vybranými moderními oblastmi výzkumu v počítačové grafice.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK