PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Počítačová grafika III - NPGR010
Anglický název: Computer Graphics III
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://cgg.mff.cuni.cz/lectures/npgr010.cz.html
Garant: doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.
Třída: DS, softwarové systémy
Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová grafika a geometrie
Anotace -
Poslední úprava: G_I (26.05.2011)
Přednáška volně navazuje na Počítačovou grafiku II (NPGR004) a je určena pro vážné zájemce o počítačovou grafiku. Pokrývá moderní oblasti realistické syntézy obrazu: zobrazovací rovnice, Monte Carlo metody (sledování cest, fotonové mapy atd.) a dále podává stručných přehled o dalších vybraných tématech z pokročilé počítačové grafiky, jako např. výpočetní fotografie, HDR a mapování tónů, simulace zvuku, inverzní kinematika, skinning, motion capture, dynamika pevných těles a kapalin.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D. (12.07.2018)

Pro udělení zápočtu je třeba odevzdat všechny vypracované úlohy anebo individuální projekt.

Dále je povinností složit zkoušku s alespoň 50% ziskem bodů.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D. (26.05.2011)

Dutre P., Bala K., Bekaert P.: Advanced Global Illumination, A k Peters, 2006

Pharr M., Humphreys G.: Physically Based Rendering: From Theory To Implementation. Morgan Kaufmann; 2nd edition, 2010.

Veach E.: Robust Monte Carlo Methods for Light Transport Simulation, Ph.D. dissertation, Stanford University, 1997.

Foley J.D., Van Dam A., Feiner S.K., Hughes J.F.: Computer Graphics, Principles and Practice in C, Addison-Wesley, 2nd edition, 1995

Glassner A.: Principles of Digital Image Synthesis, Addison-Wesley, 1995

Jensen H.W.: Realistic Image Synthesis Using Photon Mapping, A K Peters, 2001

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D. (26.05.2011)

1. Teorie zobrazování:

Radiometrické veličiny, BRDF, lokální a globální zobrazovací rovnice.

2. Zobrazování metodami Monte Carlo:

Metody Monte Carlo pro integraci a řešení integrálních rovnic, kombinované estimátory. Aplikace na zobrazovací rovnice: sledování cest, obousměrné sledování cest, fotonové mapy, caching osvětlení. Sférické harmonické funkce a jejich aplikace v zobrazování.

3. Vybraná témata z pokročilé počítačové grafiky

Výpočetní fotografie, HDR a mapování tónů. Simulace zvuku. Rotace, inverzní kinematika, skinning, motion capture. Dynamika pevných těles a kapalin.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK