PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Počítačová grafika I - NPGR003
Anglický název: Computer Graphics I
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://cgg.mff.cuni.cz/lectures/npgr003.cz.php
Garant: RNDr. Josef Pelikán
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - učitelské studium informatiky
Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová grafika a geometrie
Anotace -
Poslední úprava: T_KSVI (26.04.2001)

Přednáška pokrývá základy 2D i 3D počítačové grafiky algoritmy pro kreslení a ořezávání v rovině, použití a zobrazování barev, zvětšování barevného rozlišení, kódování obrazu a rastrové grafické formáty, lineární transformace a projekce, metody reprezentace a zobrazování 3D scén, algoritmy výpočtu viditelnosti. Přednáška je doplněna cvičením - výroba modulů do knihovny JaGrLib v jazyce Java. V letním semestru na ni navazují přednášky pro vážnější zájemce Počítačová grafika II (PGR004) a Pokročilá 2D počítačová grafika (PGR007).
Literatura
Poslední úprava: prof. Pavel Pelikán (02.05.2005)

Foley, Van Dam, Feiner, Hughes: Computer Graphics, Principles and Practice in C, Addison-Wesley, 1995

Žára J., Sochor J., Beneš B. a Felkel P.: Moderní počítačová grafika, 2. vydání, Computer Press, 2004

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Josef Pelikán (29.09.2010)

1. vidění a barvy:
lidský zrakový systém, barvy a jejich vnímání, barevné systémy, skládání barev, gamma-korekce, reprodukce barev, tisk, půltónování a rozptylování

2. rastrová grafika:
vektorová a rastrová grafika, vlastnosti rastrových obrázků, průhlednost, HDR grafika, základní grafické formáty

3. operace s rastrovým obrazem:
histogram a operace s ním, přechodová funkce, jednoduché filtrace (konvoluce i nelineární), kódování obrazu

4. rastrové kreslení:
kreslení úsečky, křivek, vyplňování (N-úhelník i souvoslá oblast), písmo, ořezávání, anti-aliasing

5. základy 3D grafiky:
homogenní souřadnice, transformační matice, základní transformace, konstrukce složitějších transformací, projekce (rovnoběžná i perspektivní)

6. reprezentace 3D scén:
povrchový model, trojúhelnékové sítě, objemové reprezentace a jejich zobrazování (CSG, vrhání paprsku)

7. základy OpenGL:
architektura grafické karty, data pro GPU, souřadné soustavy, kreslená primitiva, viditelnost, textury, ..

8. výpočet viditelnosti a stínování:
příklady algoritmů zobrazijících povrchový model: plovoucí horizont, Appel, malířův algoritmus, Z-buffer, Watkinsův algoritmus, základní osvětlovací model (Phong), spojité stínovací metody

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK