PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Filosofie jazyka a NLP - NPFL130
Anglický název: Philosophy of Language and NLP
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl130
Garant: Mgr. Tomáš Musil
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. (11.05.2020)

Na semináři budeme číst významné texty z oblasti filosofie jazyka a diskutovat o jejich vztahu k počítačovému zpracování textu (Natural Language Processing, NLP).

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. (11.05.2020)

Zápočet bude udělen za aktivní účast na semináři a přednesení referátu k vybranému textu. Referát lze nahradit krátkou seminární prací.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. (11.05.2020)

Peregrin, J. Kapitoly z analytické filosofie. (Filosofia, 2005).

Marvan, T. Otázka významu. Cesty analytické filosofie jazyka. (Togga, 2010).

Lycan, W. G. Philosophy of language: A contemporary introduction. (Routledge, 2008).

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. (11.05.2020)

Počátky analytické filosofie jazyka (Frege, Russell, Carnap, raný Wittgenstein)

Jazyk a jeho užití (pozdní Wittgenstein)

Teorie mluvních aktů (Austin, Grice, Searle)

Sémiotika (Peirce)

Strukturalismus (Saussure, Jakobson)

Metafora (Lakoff a Johnson)

Post-analytická filosofie (Rorty, Davidson, Quine, Putnam)

Inferencialismus (Brandom, Peregrin)

Ne-analytické přístupy (Merleau-Ponty, Derrida, ...)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK