PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dialogové systémy - NPFL123
Anglický název: Dialogue Systems
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ufal.mff.cuni.cz/npfl123
Garant: Mgr. et Mgr. Ondřej Dušek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. (25.04.2019)
Předmět představuje podrobný úvod do architektury hlasových dialogových systémů, hlasových asistentů a konverzačních systémů (chatbotů). Budou představeny základní komponenty dialogových systémů (rozpoznávání řeči, porozumění, řízení dialogu, generování jazyka a řečová syntéza) i různé přístupy k jejich implementaci. Cvičení budou zaměřena na vlastní implementaci jednoduchého dialogového systému nebo některé konkrétní komponenty.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. (25.04.2019)

Cílem předmětu je podat všeobecný přehled o dialogových systémech a vysvětlit základní principy fungování jejich jednotlivých komponent.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Dušek, Ph.D. (06.05.2019)

Složení zkoušky (písemný test založený na odpřednesené látce), plnění zápočtových úkolů na cvičení (implementační úlohy z oblasti dialogových systémů).

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Dušek, Ph.D. (10.05.2022)

Základní: Jurafsky & Martin: Speech & Language processing. 3rd ed. draft (kap. 23-26, zejm. 24). https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/

Další:

McTear: Conversational AI: Dialogue Systems, Conversational Agents, and Chatbots. Morgan & Claypool 2021.

Jokinen & McTear: Spoken dialogue systems. Morgan & Claypool 2010.

Rieser & Lemon: Reinforcement learning for adaptive dialogue systems. Springer 2011.

McTear et al.: The Conversational Interface: Talking to Smart Devices. Springer 2016.

Gao et al.: Neural Approaches to Conversational AI: Question Answering, Task-oriented Dialogues and Social Chatbots. now publishers 2019. (arXiv:1809.08267)

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Dušek, Ph.D. (16.03.2024)

Sylabus

1. Dialogové systémy a umělá inteligence - úvod

 • druhy dialogových systémů (doména, zaměření na splnění úkolu/konverzaci)
 • uplatnění dialogových systémů
 • základní komponenty dialogového systému (textového/hlasového)
 • reprezentace znalostí v dialogovém systému
 • chatboty, AIML

2. Lingvistické základy pro zpracování dialogů

 • turn-taking, řečové akty
 • konverzační implikatury
 • grounding
 • koreference, anafora, deixe

3. Data pro dialogové systémy, evaluace

 • specifická doména: Wizard-of-Oz
 • otevřená doména: zdroje dat, problémy (čistota, rizika učení se od uživatelů)
 • úspěšnost dialogu
 • problémy evaluace chatbotů

4. Porozumění jazyku

 • Klasifikace vět
 • rozpoznání jmených entit

5. Sledování stavu dialogu

 • reprezentace dialogu jako markovovský (MDP) nebo částečně pozorovatelný markovovský rozhodovací proces (POMDP)

6. Řízení dialogu

 • využití zpětnovazebního učení

7. Generování jazyka

 • šablony, pravidla
 • statistické generování

8. Question answering a hlasoví asistenti

 • Alexa, Google, Siri etc.
 • báze a grafy znalostí

9. Dialogové toolkity

 • intents, slots, entities
 • Alexa Skills, Google DialogFlow, IBM Watson Assistant

10. Rozpoznávání řeči

 • zpracování řečového signálu
 • základní metody rozpoznávání

11. Syntéza řeči

 • fonetika/akustika: tvoření hlásek, formanty
 • metody syntézy řeči

12. Chatboty (open-domain dialog, společenská konverzace)

 • pravidlové chatboty
 • vyhledávání odpovědi v databázi
 • generativní modely
 • Hybridní systémy (Alexa Prize)

**
Tento předmět je také součástí meziuniverzitního programu prg.ai Minor. Ten spojuje to nejlepší z výuky AI v Praze s cílem poskytnout studujícím hlubší a širší vhled do oboru umělé inteligence. Více informací je k dispozici na prg.ai/minor.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK