PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Dialogové systémy - NPFL123
Anglický název: Dialogue systems
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. et Mgr. Ondřej Dušek, Ph.D.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. (25.04.2019)

Předmět představuje podrobný úvod do architektury hlasových dialogových systémů, hlasových asistentů a konverzačních systémů (chatbotů). Budou představeny základní komponenty dialogových systémů (rozpoznávání řeči, porozumění, řízení dialogu, generování jazyka a řečová syntéza) i různé přístupy k jejich implementaci. Cvičení budou zaměřena na vlastní implementaci jednoduchého dialogového systému nebo některé konkrétní komponenty.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Dušek, Ph.D. (10.06.2019)

Složení zkoušky (písemný test založený na odpřednesené látce), plnění zápočtových úkolů na cvičení (implementační úlohy z oblasti dialogových systémů).

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Dušek, Ph.D. (06.05.2019)

Základní: Jurafsky & Martin: Speech & Language processing. 3rd ed. draft (kap. 29-30). https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/

Další: Jokinen & McTear: Spoken dialogue systems. Morgan & Claypool 2010.

Rieser & Lemon: Reinforcement learning for adaptive dialogue systems. Springer 2011.

McTear: Spoken Dialogue Technology. Springer 2004.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Dušek, Ph.D. (06.05.2019)

1. Dialogové systémy a umělá inteligence - úvod

 • druhy dialogových systémů (doména, zaměření na splnění úkolu/konverzaci)
 • uplatnění dialogových systémů
 • základní komponenty dialogového systému (textového/hlasového)
 • reprezentace znalostí v dialogovém systému
 • chatboty, AIML

2. Klasifikace vět

 • porozumění jazyku, sledování stavu dialogu

3. Rozpoznávání jmenných entit, koreference

4. Dialogové systémy - řízení dialogu

5. Úvod do zpracování řeči

 • fonetika/akustika: hlásky, formanty, zpracování zvukového signálu

6. Rozpoznávání a syntéza řeci

7. Statistické dialogové systémy

 • reprezentace dialogu jako MDP nebo POMDP
 • využití zpětnovazebního učení

8. Generování jazyka

 • šablony, pravidla
 • statistické generování

9. Question answering a hlasoví asistenti

 • Siri, Google Home, Alexa
 • báze a grafy znalostí

10. API pro dialogové systémy

 • Facebook Messenger bots, LUIS, api.ai / Dialogflow

11. Chatboty (open-domain dialog)

 • AIML
 • Information retrieval (Cleverbot)
 • Statistické generování (seq2seq)
 • Hybridní systémy (Alexa Prize)

12. Data pro dialogové systémy

 • specifická doména: Wizard-of-Oz
 • otevřená doména: zdroje dat, problémy (čistota, rizika učení se od uživatelů)

13. Evaluace dialogových systémů

 • úspěšnost dialogu
 • problémy evaluace chatbotů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK