PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Zpracování přirozeného jazyka na výpočetním clusteru - NPFL118
Anglický název: Natural language processing on computational cluster
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl118
Garant: RNDr. Milan Straka, Ph.D.
Mgr. Martin Popel, Ph.D.
Mgr. Rudolf Rosa, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_UFAL (04.05.2017)
Cílem předmětu je seznámit studenty s postupy potřebnými při zpracování přirozeného jazyka (zpracování velkých dat v distribuovaném prostředí a strojové učení) a předvést, jak je efektivně provádět v prostředí linuxového výpočetního clusteru Ústavu formální a aplikované lingvistiky (ÚFAL). Kurz bude věnován síťové architektuře a architektuře clusteru, SGE (Sun/Oracle/Son of Grid Engine), souvisejícím linuxových nástrojům a zavedeným postupům. Celý předmět bude odučen v několika prvních týdnech semestru.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Milan Straka, Ph.D. (10.05.2019)

Vypracování zadaných úkolů a aktivní účast na semináři.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. (03.05.2019)

Data-Intensive Text Processing with MapReduce; Jimmy Lin and Chris Dyer.; Morgan & Claypool Publishers, 2010

Son of Grid Engine - https://arc.liv.ac.uk/trac/SGE

Apache Spark - https://spark.apache.org/

TensorFlow - https://www.tensorflow.org/

Sylabus -
Poslední úprava: T_UFAL (04.05.2017)

Technologické problémy při zpracování velkého objemu dat

Síťová architektura a architektura clusteru Ústavu formální a aplikované lingvistiky (ÚFAL)

(Sun/Oracle/Son of) Grid Engine - architektura, příkazy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK