PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Hluboké učení - NPFL114
Anglický název: Deep Learning
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 7
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl114
Garant: RNDr. Milan Straka, Ph.D.
Neslučitelnost : NPFL138
Záměnnost : NPFL138
Je neslučitelnost pro: NPFL138
Je záměnnost pro: NPFL138
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. (25.01.2019)
V několika posledních letech byly hluboké neuronové sítě použity při řešení komplexních úloh strojového učení a dosáhly nejlepších známých výsledků v mnoha oblastech. Cílem přednášky je seznámení s hlubokými neuronovými sítěmi, od základů k nejnovějším technikám. Přednáška se zaměří jak na teorii, tak na skutečné použití hlubokých neuronových sítí (studenti vytvoří a natrénují několik hlubokých sítí, které budou schopné dosáhnout nejlepších známých výsledků, např. v oblasti rozpoznávání obrazu, 3d objektů, řeči, generování obrazu či hraní her).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Milan Straka, Ph.D. (19.01.2018)

Cílem přednášky je seznámení s hlubokými neuronovými sítěmi, od základů k nejnovějším technikám. Přednáška se zaměří jak na teorii, tak na skutečné použití hlubokých neuronových sítí.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Milan Straka, Ph.D. (05.06.2018)

Zápočet je udělován za vypracování dostatečného množství úloh. Úlohy jsou zadávány pravidelně celý semestr a na vypracování každé z nich je několik týdnů. Vzhledem ke způsobu obdržení zápočtu není možné jeho získání opakovat. Získání zápočtu není podmínkou k připuštění ke zkoušce.

Literatura -
Poslední úprava: T_UFAL (25.04.2016)

Yoshua Bengio, Ian Goodfellow, Aaron Courville: Deep learning, MIT Press, In preparation.

Jürgen Schmidhuber: Deep learning in neural networks: An overview, Neural networks 61 (2015): 85-117.

Sepp Hochreiter, and Jürgen Schmidhuber: Long short-term memory, Neural computation 9.8 (1997): 1735-1780.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Milan Straka, Ph.D. (15.06.2020)

Zkouška je písemná a skládá se z náhodně volených otázek z předem známého seznamu. Požadavky zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Milan Straka, Ph.D. (30.06.2020)

Dopředné hluboké neuronové sítě

 • Základní architektury a aktivační funkce
 • Optimalizační algoritmy pro trénování hlubokých modelů

Regularizace hlubokých modelů

 • Klasická regularizace využívající penalizaci normou parametrů
 • Dropout
 • Label smoothing
 • Batch normalization
 • Víceúlohové učení

Konvoluční neuronové sítě

 • Konvoluční a slučující (pooling) vrstvy
 • Architektury vhodné pro velmi hluboké konvoluční sítě
 • Nejlepší známé modely pro rozpoznávání obrazu, detekci objektů a segmentaci obrazu
 • Předtrénování a finetuning hlubokých neuronovách sítí

Rekurentní neuronové sítě

 • Základní rekurentní sítě a problémy jejich trénování
 • Long short-term memory
 • Gated recurrent units
 • Obousměrné a hluboké rekurentní sítě
 • Enkodér-dekodér architektury typu věta na větu

Praktická metodika

 • Výběr vhodné architektury
 • Volba hyperparametrů

Zpracování přirozeného jazyka

 • Distribuovaná reprezentace slov
 • Reprezentace slov jako sekvence znaků
 • Transformer architektura
 • Nejlepší známé algoritmy pro morfologické značkování, rozpoznávání pojmenovaných entit, strojového překladu, popisování obrázků

Hluboké generativní modely

 • Variační autoenkodéry
 • Generativní protivnické (adversarial) sítě
 • Generování řeči

Strukturovaná predikce

 • CRF vrstva
 • CTC loss a její aplikace v nejlepších známých algoritmech rozpoznání řeči

Úvod do hlubokého zpětnovazebního učení

Neuronové sítě s externí pamění

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D. (05.06.2018)

Je vyžadována základní znalost programování v jazyce Python. Předchozí znalosti neuronových sítí nejsou potřeba, ale je vhodné mít základní zkušenosti se strojovým učením.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK