PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Obecná lingvistika - NPFL106
Anglický název: Linguistics
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl106
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Jiří Hana, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. (25.01.2019)
Cílem přednášky je seznámit studenty s pokročilými tématy z obecné lingvistiky, zejména syntaxe, sémantiky, historické lingvistiky a psycholingvistiky. Na většinu témat bude nahlíženo jednak z pohledu lingvistiky a jednak formálně z pohledu matematiky a informatiky. Přepokládá se, že studenti mají základní znalosti lingvistiky, které lze získat například na NPFL063 - Úvod do obecné lingvistiky.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Hana, Ph.D. (10.06.2019)
 • vedení diskuze k vybraným článkům (max 2 články na studenta)
 • aktivní účast v diskuzích

Více viz http://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl106

Literatura -
Poslední úprava: T_UFAL (11.05.2012)

V. Fromkin, R. Rodman, N. Hyams: An Introduction to Language. 8th edition or later;

preferably the International edition of 8th edition, Heinle, 2006.

C. Pollard & I. Sag: Head-Driven Phrase Structure Grammar, University Of Chicago

Press, 1994.

N. Kadmon: Formal Pragmatics: Semantics, Pragmatics, Presupposition, and Focus.

Wiley-Blackwell. 2001

E. Hajičová & P. Sgall & J. Panevovová: Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky,

Svazek 1: Teoretická lingvistika. Karolinum: Praha 2002.

články na k jednotlivým tématům

Sylabus -
Poslední úprava: T_UFAL (11.05.2012)

Přehled základů obecné lingvistiky

Syntax

 • unbounded dependencies
 • příklonky

Informační struktura

 • teorie (Sgall & Hajičová, Jackendoff, Vallduví, Roberts)
 • vyjádření IS: prozodie (anotace TOBI), slovosled, atd.

Formální semantika

 • extenzionální, intenzionální a hyperintenzionální teorie významu

Vybrané lingvistické teorie

 • závislostní gramatiky
 • HPSG
 • kategoriální gramatiky
 • Government and Binding
 • Optimality Theory

Historická lingvistika a vývoj jazyka

 • komparativní rekonstrukce
 • NLP a kvantitativní metody v historické lingvistice

Psycholingvistika a neurolingvistika

 • osvojení rodného jazyka
 • porozumění a produkce řeči
 • bilingvialismus
 • metody výzkumu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK