PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Variabilita jazyků v čase a prostoru - NPFL100
Anglický název: Variability of languages in time and space
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.
PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D.
Mgr. Anna Nedoluzhko, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_UFAL (29.04.2016)

Předmět Variabilita jazyků v čase a prostoru je zaměřen metodologicky, věnuje se jazyku jako materiálu výzkumu a představuje z různých hledisek rozlišnost a vícevrstevnost jazykových dat a různé způsoby jejího hodnocení (jazyková typologie, obecné druhy diachronních změn, přenos informace v různých způsobech zápisu ad.). Součástí kurzu je rovněž splnění programovacích úkolů zaměřených na práci s vícejazyčnými korpusy (např. porovnávání morfologické bohatosti jazyků, typol. clustering jazyků). Kurz se v jednotlivých ZS pravidelně střídá s předmětem Vybrané kapitoly z české gramatiky.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: T_UFAL (29.04.2016)

Aktivní účast ve výuce

Vypracování domácích úkolů ve stanovených termínech

Zápočet nelze opakovat.

Literatura -
Poslední úprava: T_UFAL (29.04.2016)

Campbell, Lyle. Historical linguistics: An introduction. 2004.

Comrie, Bernard. Language universals and linguistic typology. 1989.

Crowley, Terry - Bowern, Claire. An introduction to historical linguistics. 2010.

Čermák, František. Jazyk a jazykověda. 2001.

Duběda, Tomáš. Jazyky a jejich zvuky: Univerzálie a typologie ve fonetice a fonologii. 2005.

Haspelmath, Martin, et al. (eds.). Language typology and language universals. 2001.

Hock, Hans Henrich. Language history, language change, and language relationship: an introduction to historical and comparative linguistics. 2009.

www.ethnologue.com, wals.info

Sylabus -
Poslední úprava: T_UFAL (29.04.2016)

I. Klasifikace jazyků

 • Jazyky světa, jejich možná klasifikace
 • Přehled fonologických a grafických systémů jazyků, transliterace a transkripce

II. Jazyková typologie z hlediska jednotlivých rovin

 • Jazyková typologie z pohledu fonologie, morfologie, syntaxe a kombinace těchto aspektů
 • Jazyková typologie z pohledu slovních druhů a gramatických kategorií
 • Jazyková typologie a slovotvorba, srovnání slovotvorného systému češtiny a angličtiny
 • Jazykové univerzálie

III. Synchronní a diachronní perspektiva

 • Vliv vývoje jazyků na jejich variabilitu
 • Typické diachronní procesy

IV. Sociolingvistika: neuvědomělý vztah mluvčího k různým podobám jazyka

 • Psaná a mluvená podoba jazyka
 • Úzus a kodifikace
 • Vliv cizích jazyků

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK