PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Komputační morfologie - NPFL096
Anglický název: Computational Morphology
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl096
Garant: RNDr. Jiří Hana, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Matematická lingvistika
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová a formální lingvistika
Neslučitelnost : NPFL128
Záměnnost : NPFL128
Je neslučitelnost pro: NPFL128
Je záměnnost pro: NPFL128
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (10.02.2011)
Úvod do zpracování morfologie přirozených jazyků. Cílem je seznámit posluchače se základy morfologické analýzy, segmentací slov na morfémy, kompilací slovníků, atd. Většina přednášky bude spočívat v diskuzi na důležitými články o tématu. Studenti vytvoří nebo rozšíří jeden ze systémů popisovaný v článcích.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Hana, Ph.D. (13.02.2020)
  • vedení diskuze k vybraným článkům (max 2 články na studenta)
  • projekt
Literatura -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (10.02.2011)

Beesley, Kenneth and Lauri Karttunen. 2003. Finite State Morphology.

Stanford: CSLI Publications.

Feldman, Anna and Jirka Hana (2010). A resource-light approach to

morpho-syntactic tagging. Rodopi, Amsterdam/New York, NY.

Goldsmith, John. 2001. "Unsupervised Acquisition of the Morphology of

a Natural Language".

Kaplan, Ronald M. and Martin Kay. 1994. "Regular Models of

Phonological Rule Systems". Computational Linguistics 20(3):331-378.

Koskenniemi, Kimmo, 1983, Two-level Morphology: A General

Computational Model for Word-Form Recognition and Production,

Publications, p. 160, University of Helsinki, Department of General

Linguistics.

Oflazer, Kemal and S. Nirenberg, M. McShane (2001): Bootstrapping

morphological analyzers by combining human elicitation and machine

learning

Schone, Patrick and Daniel Jurafsky. 2001. "Knowlege-Free Induction of

Inflectional Morphologies." Proceedings of the North American Chapter

of the Association for Computational Linguistics.

Yarowsky, David and Richard Wicentowski. 2001. "Minimally supervised

morphological analysis by multimodal alignment." Proceedings of

ACL-2000, Hong Kong, pages 207-216.

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (10.02.2011)
  • Linguistické aspekty morfologie
  • Komputační aspekty morfologie
  • Morfologická analýza, dvouúrovňová morfologie
  • Morfologické korpusy a anotace
  • Segmentace slov na morfémy
  • Vytváření slovníků

Požadavky k zápisu -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Mírovský, Ph.D. (16.02.2022)

Ve školním roce 2021/22 určeno jen pro studenty ČVUT. Ostatní studenti (např. MFF) si místo toho zapisují předmět NPFL128.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK