PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Morfologická a syntaktická analýza - NPFL094
Anglický název: Morphological and Syntactic Analysis I
Zajišťuje: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ufal.mff.cuni.cz/course/npfl094
Garant: RNDr. Daniel Zeman, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Matematická lingvistika
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová a formální lingvistika
Anotace -
Poslední úprava: T_UFAL (28.04.2015)

Základní metody a algoritmy používané pro morfematickou segmentaci, morfologickou a syntaktickou (složkovou, závislostní, tektogramatickou) analýzu přirozeného jazyka. Některé přístupy si v průběhu semestru formou miniprojektů vyzkoušíme v praxi na neznámém jazyku. Klasifikovaný zápočet bude udělován za samostatnou práci na těchto miniprojektech. Na tento předmět v letním semestru navazuje NPFL105 Morfologická a syntaktická analýza II, kde se na analýzu jednoho vybraného jazyka podíváme podrobně.
Literatura -
Poslední úprava: T_UFAL (28.04.2015)

James Allen: Natural Language Understanding. The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc.; Redwood City, California,1994. ISBN 0-8053-0334-0.

Adolf Erhart: Základy jazykovědy. Státní pedagogické nakladatelství; Praha, 1990

Kimmo Koskenniemi: Two-level Morphology: A General Computational Model for Word-form Recognition and Production. University of Helsinki, Department of General Linguistics, Publications No. 11; Helsinki, 1983

Kenneth R. Beesley, Lauri Karttunen: Finite State Morphology. CSLI Publications, 2003

Jan Hajič: Unification Morfology Grammar (doktorandská práce). Univerzita Karlova, Praha, 1994

Richard Sproat: Morphology and Computation. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, 1992

Stuart Shieber: An Introduction to Unification-based Approaches to Grammar. CSLI Lecture Notes No. 4, Stanford, California, 1986

Kenneth R. Beesley, Lauri Karttunen: Finite State Morphology. CSLI Publications, 2003

Sylabus -
Poslední úprava: T_UFAL (10.05.2010)

1. Sady morfosyntaktických značek, definice problémů, chunking, frázové a závislostní stromy.

2. Řízená a neřízená morfematická segmentace.

3. Dvojúrovňová morfologie.

4. Bezkontextové gramatiky a chart parser, využití pro morfologickou analýzu.

5. Unifikační gramatiky pro morfologickou analýzu.

6. Zjednoznačnění morfologie (značkování).

7. Syntaktická analýza a regulární výrazy.

8. Pravděpodobnostní bezkontextové gramatiky a chart parser pro syntaktickou analýzu. Collinsův a Charniakův parser.

9. Závislostní syntaktická analýza, neprojektivity, MST parser, Malt parser.

10. Kombinace parserů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK